Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) magistriõppe I kursus

 

28. oktoober 2022

Õppejõud esitavad magistritööde teemad metoodikakomisjoni juhile.

25. november 2022

Üliõpilastel peavad olema magistritööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis

15. detsember 2022

Magistritöö teema ja juhendaja(te) avalduse esitamise tähtaeg.

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) magistriõppe II kursus

 

20. veebruar 2023

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

31. märts 2023

Kogu auditoorne õpe on lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

28. aprill 2023 Lõputööde eelkaitsmine algusega 9.00 ruumis D239

28. aprill 2023

Eelkaitsmised on lõppenud. Eelkaitsmised toimuvad teadusseminaridena.

22. mai 2023

Magistritööde esitamise tähtaeg. 

Töö esitatakse elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega Maire Vatsarile (maire.vatsar@emu.ee) hiljemalt kell 14.00

22. mai 2023

Magistritööd esitatakse  EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

19. mai 2023

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

30.-31. mai 2023

Magistritööde kaitsmine kell 9.00 ruumis D239

20. juuni 2023 kell 15.00

Lõpuaktus aulas