Maastikukaitse ja-hooldus (MH), magistriõppe II kursus:

 

27. november 2020 - Tudeng esitab, kui ta seda varem ei ole teinud,  õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

15. jaanuar 2021 - Üliõpilased esitavad juhendajale esmase teema kirjandusülevaate peatüki, tehtud tööd ja esmase ajakava.

28. jaanuar 2021 - Juhendaja annab tagasiside kirjandusülevaate peatükist.Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

Magistritöö esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud. 

19. veebruar 2021 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

26. märts 2021 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

23. aprill 2021 - MH magistritööde eelkaitsmine veebis algusega kell 10.00.

24. mai 2021 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

24. mai 2021 - Magistritööde esitamise tähtaeg.

Lõputöö tuleb esitada elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00.

24. mai 2021 - Magistritööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab):
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ .

3. juuni  2021 - magistritööde kaitsmine 

15. juuni 2021 kell 15.00 PKI lõpuaktus aulas