Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe I kursus

18. november 2022 - Õppejõud esitavad väljapakutavad magistritööde teemad/valdkonnad metoodikakomisjoni juhile (tudeng võib teema genereerida ka ise koostöös metoodikakomisjoniga)

1.-3. veebruar 2023 - eriala valikainete mooduli ainete tutvustamine, sh erialapraktika-alane instrueerimine

1.-3. märts 2023 - lõputöö sisu ja korralduse tutvustamine

17. märts 2023 - üliõpilane esitab õppekorraldusspetsialistile juhendaja(te) nõusolekuga avalduse (vastaval vormil) lõputöö teema registreerimiseks, näidates ära töö teema eesti ja inglise keeles.

Avaldus

Application

4. aprill 2023 - üliõpilane esitab olukorra raporti erialapraktika koha otsimisest (millist tüüpi praktikakohta otsitakse, milliseid ettevalmistavaid tegevusi on tehtud ja mis on järgmised tegevused praktikakoha leidmiseks) õppetooli poolsele juhendajale (toomas.muru@emu.ee).

31. mai 2023 - magistritööde teemaarenduse, tuumikkirjanduse ülevaate, esmase metoodika valiku ja töö struktuuri kirjelduse esitamine juhendajatele (järgneva nädala kestel järgneb individuaalne arutelu)

14. juuni 2023 - juhendajad saavad raporteerida õppetooli metoodikakomisjoni juhile magistritööde metoodika kinnitamisest (Teadustöö metodoloogia ainepunktide registreerimiseks)

 

Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe II kursus

19. oktoober 2022 - magistritööde progressiseminar koos juhendajate ja õppetooli liikmetega

25. oktoober 2022 viimane kutse magistritöö teema registreerimiseks - üliõpilane, kes ei ole veel lõputöö teemat registreerinud, esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil) lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

Application

16. november 2022magistritööde progressiseminar koos juhendajate ja õppetooli liikmetega

14. detsember 2022 - magistritööde progressiseminar koos juhendajate ja õppetooli liikmetega

16. detsember 2022- talvise kaitsmisvooru AR magistritööde eelkaitsmine

3. jaanuar 2023 - talvise kaitsmisvooru üliõpilasel peab olema kogu õppetöö läbitud, vastasel korral kaitsmisele ei lubata

18. jaanuar 2023 -Talvise kaitsmisvooru magistritööde esitamise tähtaeg. Töö saadetakse elektrooniliselt, juhendaja ja üliõpilase digiallkirjaga, Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00

18. jaanuar 2023 - talvise kaitsmisvooru tudeng edastab magistritöö Maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

24. jaanuar 2023 -  talvise kaitsmisvooru üliõpilane saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

26. jaanuar 2023 - talvine magistritööde kaitsmine Maastikuarhitektuuri õppetoolis või BBB ruumis, algus kell 13:15

17. veebruar 2023 - avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

15. märts 2023 - magistritöö esimene mustand struktuurist koos kirjandusülevaate ja tulemuste osaga juhendajatele

24. märts 2023 - lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess - eksamid, arvestused, esitlused)

7. aprill 2023 - magistritööde mustandid 75% juhendajatele eelkaitsmiseks

17. aprill 2023 - magistritööde eelkaitsmine

12. mai 2023 - kogu õppetöö peab olema läbitud, üliõpilast, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, sel korral kaitsmisele ei lubata

19. mai 2023 - magistritööde esitamise tähtaeg; töö saadetakse elektrooniliselt, juhendaja ja üliõpilase digiallkirjaga, Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00

19. mai 2023 - üliõpilane edastab magistritöö pdf-formaadis failid maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/loputoo_saatmine. Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

27.mai 2023 - üliõpilane saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

29.-30. mai 2023 - magistritööde kaitsmine Maastikuarhitektuuri õppetoolis või BBB ruumis, algus kell 9.15

20. juuni 2023 - PKI lõpuaktus algus kell 15.00