Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe I kursus

20. november 2020 - Õppejõud esitavad väljapakutavad magistritööde teemad/valdkonnad metoodikakomisjoni juhile (tudeng võib teema genereerida ka ise koostöös metoodikakomisjoniga)

01.-05. märts 2021 - erialapraktika-alane instrueerimine, lõputöö sisu ja korralduse tutvustamine ning eriala valikainete mooduli ainete tutvustamine

19. märts 2021 - tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil) lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

Application

05. aprill 2021 - üliõpilane saadab erialapraktika ülikoolipoolsele juhendajale (toomas.muru@emu.ee) lühiülevaate oma tegevuskavast erialapraktika koha otsimisel: milliseid praktikavõimalusi soovib leida, milliseid ettevalmistavaid tegevusi on teinud ja teeb potentsiaalsete praktikakohtadega kontakti saamiseks.

30. aprill 2021 - üliõpilane on kohtunud ülikoolipoolse erialapraktika juhendajaga (erialapraktika läbimise järgne avalik tagasiside seminar toimub 1x semestris semestri I pooles)

31. mai 2021 - magistritööde teemaarenduse, tuumikkirjanduse ülevaate, esmase metoodika valiku ja töö struktuuri kirjelduse esitamine juhendajatele (järgneva nädala kestel järgneb individuaalne arutelu)

14. juuni 2021 - juhendajad saavad raporteerida õppetooli metoodikakomisjoni juhile magistritööde metoodika kinnitamisest (Teadustöö metodoloogia ainepunktide registreerimiseks)

 

Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe II kursus

26. oktoober 2020 – tudeng, kes ei ole veel lõputöö teemat registreerinud, esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil) lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus

Application

14. november 2020 – magistritööde progressiseminar koos juhendajate ja õppetooli liikmetega

14. detsember 2020 talvise kaitsmisvooru MA magistritööde eelkaitsmine

4. jaanuar 2021 -  talvise kaitsmisvooru tudengil peab olema kogu õppetöö läbitud, vastasel korral kaitsmisele ei lubata.

11. jaanuar 2021 – talvise kaitsmisvooru magistritööde esitamise tähtaeg. 

Töö saadetakse elektrooniliselt, juhendaja ja üliõpilase digiallkirjaga õppekorralduse spetsialistile Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00

11. jaanuar 2021 - talvise kaitsmisvooru tudeng edastab magistritöö Maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 
Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

18. jaanuar 2021 -   talvise kaitsmisvooru tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

19. jaanuar 2021  talvine MA magistritööde kaitsmine Maastikumaja ruumis 231või BBB ruumis, algus kell 13:15

19. veebruar 2021 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

15. märts 2021 - magistritöö esimene mustand struktuurist koos kirjandusülevaate ja tulemuste osaga juhendajatele

26. märts 2021 - lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

08. aprill 2021 - magistritööde mustandid (valmidusastmega üle 75%) saata juhendajatele

14. aprill 2021 -  magistritööde eelkaitsmine

20. mai 2021 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, sel korral kaitsmisele ei lubata.

25. mai 2021 -   magistritööde esitamise tähtaeg. 

Lõputöö esitatakse elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega õppekorralduse spetsialistile Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00.

25. mai 2021 - Tudeng edastab magistritöö Maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 
Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

31. mai - 1. juuni 2021 - Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

3.-4. juuni 2021 - magistritööde kaitsmine videosillas, algus kell 9:15.

15. juuni 2021 - kell 15.00 lõpuaktus aulas