Loodusturismi (LUm) magistriõppe II kursus

30.11.2020 – Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar avalduse lõputööga lõpetamiseks , näidates ära töö teema ja juhendaja (te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus 

19. veebruar 2021- Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Avaldus

16. aprill 2021 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

23. aprill 2021 kell 12.00 LU magistritööde eelkaitsmine

18. mai 2021 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2021 - Magistritööde esitamise tähtaeg.

Lõputöö tuleb esitada elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega õppekorraldusspetsialist Maire Vatsar , maire.vatsar@emu.ee hiljemalt kell 15.00

 25. mai 2021 - Magistritööde edastamine Eesti Maaülikooli raamatukogu DSpace lõputööde andmebaasi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

4. juuni 2021 algusega kell 9.00 magistritööde kaitsmine​ 

15. juuni 2021 kell 15.00 PKI  lõpuaktus aulas