Keskkonnakorraldus ja -poliitika (KL) magistriõppe I kursus:

 

26. november 2020 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad õppetooli juhile.

30. november - 6. detsember 2020 - lõputööde teemade arutelu

16. märts 2021 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

14. mai 2021 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

Veebruar 2021 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

 

Keskkonnakorraldus- ja poliitika  (KL) magistriõppe II kursus:

 

27.  november 2020- Tudeng esitab, kui ta seda varem ei ole teinud, õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

25. jaanuar 2021 - Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava

10. veebruar 2021 - Juhendaja annab tagasiside kirjandusülevaate peatükist. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

Magistritöö esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud.

19. veebruar 2021 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

26. märts 2021 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

16. aprill 2021 - sessioonõppe keskkonnakorralduse ja -poliitika magistritööde eelkaitsmine algusega kell 8.45 Eelkaitsmine toimub videosilla vahendusel: https://videosild.emu.ee/b/kal-wuj-jda

23. aprill 2021  - päevase õppe keskkonnakorralduse ja -poliitika magistritööde eelkaitsmine veebis algusega kell 09.15

21. mai 2021 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

24. mai 2021 - Valmis magistritööde esitamise tähtaeg.

Lõputöö tuleb esitada elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00.

24. mai 2021 - Magistritööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab):
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ .

2.-3. juuni 2021  - magistritööde kaitsmine 

15.  juuni 2021 kell 15.00 PKI lõpuaktus aulas