Keskkonnakorraldus ja -poliitika (KL) magistriõppe I kursus:

 

25. november 2022 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad õppetooli juhile.

6. veebruar 2023 - Üliõpilased saavad tutvuda lõputööde nimekirjaga kodulehel https://pk.emu.ee/oppeinfo/loputoo/loputoodeteemad/kk-ja-kl-teemad/

31. märts 2023 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

Veebruar 2023 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

 

Keskkonnakorraldus- ja poliitika  (KL) magistriõppe II kursus:

 

25.  november 2022 - Tudeng esitab, kui ta seda varem ei ole teinud, õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

23. jaanuar 2023 - Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava

10. veebruar 2023 - Juhendaja annab tagasiside kirjandusülevaate peatükist. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

Magistritöö esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud.

20. veebruar 2023 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

21. aprill 2023 - sessioonõppe keskkonnakorralduse ja -poliitika magistritööde eelkaitsmine algusega kell 9.15 ruumis 2C5

19. mai 2023 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

22. mai 2023 - Valmis magistritööde esitamise tähtaeg.

Digiallkirjastatud lõputöö saadab tudeng ise hiljemalt kell 14.00 õppekorraldusspetsialistile Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).  

22. mai 2023 - Magistritööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab):
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ .

1.-2. juuni 2023  - magistritööde kaitsmine ruumis 2C5

20.  juuni 2023 kell 15.00 PKI lõpuaktus aulas