Kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuseõppekava III kursus

30.11.2022 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

20. veebruar 2023 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

30. märtsil 2023 kell 12.00 bakalaureusetööde eelkaitsmine Kreutzwaldi 5 / D143.

28. aprill 2023 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

22. mai 2023 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2023- Lõputööde esitamise tähtaeg. 

Lõputöö tuleb esitada elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega, saates selle  õppekorralduse spetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.eekuni kella 15.00

25 mai 2023- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

5. juuni 2023  algusega kell 10.00 lõputööde kaitsmine 

20. juuni 2023  kell 11.00 PKI lõpuaktus aulas