Kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuseõppekava II kursus

13.04.2021  Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga .

Kui üliõpilane on otsustanud lõpueksami kasuks , tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamise kohta õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee)

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

 

Kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuseõppekava III kursus

30.11.2020 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

19. veebruar 2021 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

30. märtsil 2021 kell 12.00 bakalaureusetööde eelkaitsmine veebis.

27. aprill 2021 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

21. mai 2021 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2021- Lõputööde esitamise tähtaeg. 

Lõputöö tuleb esitada elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega, saates selle  õppekorralduse spetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.eekuni kella 15.00

27. mai 2021- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

2. juuni 2021  algusega kell 10.00 lõputööde kaitsmine 

15. juuni 2021  kell 11.00 PKI lõpuaktus aulas