Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe II kursus

 

1.-12. veebruar 2021 - erialapraktika-alane instrueerimine, lõputöö sisu ja korralduse tutvustamine ning eriala valikainete mooduli ainete tutvustamine.

2. aprill 2021 - tudeng saadab erialapraktika ülikoolipoolsele juhendajale (toomas.muru@emu.ee) lühiülevaate oma tegevuskavast erialapraktika koha otsimisel: milliseid praktikavõimalusi soovib leida, milliseid ettevalmistavaid tegevusi on teinud ja teeb potentsiaalsete praktikakohtadega kontakti saamiseks.

30. aprill 2021 - tudeng on kohtunud ülikoolipoolse erialapraktika juhendajaga (erialapraktika läbimise järgne avalik tagasiside seminar toimub 1x semestris semestri I pooles.)

 

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe III kursus

14. detsember 2020  talvise kaitsmisvooru KJ bakalaureusetööde eelkaitsmine

4. jaanuar2021 talvise kaitsmisvooru tudengil peab olema õppetöö läbitud, vastasel korral kaitsmisele ei lubata

8. jaanuar 2021 talvise kaitsmisvooru KJ bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. 
Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00.

11. jaanuar 2021 - talvise kaitsmisvooru tudeng edastab bakalaureusetöö pdf-formaadis failid maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/. Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

18. jaanuar 2021 - talvise kaitsmisvooru tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

19. jaanuar 2021 talvine KJ bakalaureusetööde kaitsmine Maastikumaja ruumis 231, algus kell 15:15

18. jaanuar 2021 - hiljemalt selleks kuupäevaks teatab tudeng õppetooli bakalaureusetööde üldkoordinaator Friedrich Kuhlmannile oma soovist teha sel õppeaastal bakalaureuseastme lõpuprojekt (avaliku ruumi kujundamise projekt)

25. jaanuar 2021 - õppetool edastab õppekorraldusspetsialistile nimekirja bakalaureuse lõpuprojekti tegijatest teemal "Avaliku ruumi kujundamise projekt", näidates ära lõputöö juhendaja(te) nimed.

27. jaanuar 2021 - enamus õppetöö võlgnevustest varasematest õppesemestritest peavad olema likvideeritud

19. veebruar 2021 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

21. aprill 2021 - Lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

6.-7. mai 2021  - KJ bakalaureusetööde eelkaitsmine

20. mai 2021 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

21. mai 2021 -   bakalaureusetööde esitamise tähtaeg.  
Lõputöö esitatakse elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00.

21. mai 2021 - Tudeng edastab bakalaureusetöö Maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/
Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

28. mai 2021 -   Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

2. juuni 2021 - Bakalaureusetööde kaitsmine BBB ruumis, kell 11:15

15. juuni 2021 kell 11.00 PKI lõpuaktus aulas