Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe II kursus

7.-17.november 2022 - võimalus osaleda KJ3 erialapraktika läbimise järgsel esitlus- ja tagasiside seminaril

1.-3. veebruar 2023 - erialapraktika-alane instrueerimine ja eriala valikainete mooduli ainete tutvustamine.

6. jaanuar - 10. veebruar 2023 - võimalus osaleda KJ3 erialapraktika läbimise järgsel esitlus- ja tagasiside seminaril

4. aprill 2023 - tudeng esitab olukorra raporti erialapraktika koha otsimisest (millist tüüpi praktikakohta otsitakse, milliseid ettevalmistavaid tegevusi on tehtud ja mis on järgmised tegevused praktikakoha leidmiseks) õppetooli poolsele juhendajale (toomas.muru@emu.ee).

 

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe III kursus

1.-30. september 2022 - toimub bakalaureusetöö teemade tutvustamine juhendajate ja valimine üliõpilaste poolt

7. oktoober - 17. november 2022 - erialapraktika läbimise järgne esitlus- ja tagasiside sügissemestri seminar

6. jaanuar - 10. veebruar 2023 - erialapraktika läbimise järgne esitlus- ja tagasiside kevadsemestri seminar

24. jaanuar 2023 - õppetool edastab õppekorraldusspetsialistile nimekirja bakalaureuse lõpuprojekti tegijatest teemal „Avaliku ruumi kujundamise projekt“, näidates ära lõputöö juhendaja(te) nimed.

24. jaanuar 2023 - enamus õppetöö võlgnevustest varasematest semestritest peavad olema likvideeritud

20. veebruar 2023 - avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

21. aprill 2023 - Lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

20.-21. aprill 2023  - KJ bakalaureusetööde eelkaitsmine

19. mai 2023 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

19. mai 2023 -   bakalaureusetööde esitamise tähtaeg.  

Digiallkirjastatud lõputöö saadab tudeng ise  hiljemalt kell 14.00 õppekorraldusspetsialistile Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).  

19. mai 2023 - Tudeng edastab bakalaureusetöö Maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/
Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

31.mai - 1. juuni 2023 - Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

1. ja 2. juuni 2023 - KJ bakalaureusetööde kaitsmine Maastikuarhitektuuri õppetoolis algusega kell 9.15

9. juuni 2023 - lõputöö hinde vaidlustamise avalduse esitamise tähtaeg

20. juuni kell 11.00 2023 - PKI lõpuaktus peamaja aulas