Kalandus ja rakendusökoloogia magistriõppe (KA m) I kursus

17. veebruar 2023  üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga

Avaldus esitada PKI õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar

Avaldus

 

Kalandus ja rakendusökoloogia (KAm) magistriõppe II kursus

30. november 2022 – Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja (te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus

20. veebruar 2023- Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Avaldus

14. aprill 2023 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

21. aprill 2023 kell 10.00 magistritööde eelkaitsmine ruumis D143

22. mai 2023 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

25. mai 2023 - Lõputööde esitamise tähtaeg.

Digiallkirjastatud  magistritöö  üles laadmise täpsemad juhised tulevad üliõpilase ülikooli meilile . Probleemide korral aitab õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar , maire.vatsar@emu.ee

 25. mai 2023 – Magistritööde faili  edastamine Eesti Maaülikooli raamatukogu DSpace lõputööde andmebaasi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

7. juuni 2023 algusega kell 10.00  magistritööde kaitsmine​ ruumis D143

20. juuni 2023 kell 15.00 PKI lõpuaktus aulas