Kalandus ja rakendusökoloogia bakalaureuseõppe II kursus

14.04.2023 Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga. Kui üliõpilane on otsustanud lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamise kohta õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

 

Kalandus ja rakendusökoloogia bakalaureuseõpe III kursus

30.11.2022 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

20. veebruar 2023 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

30. märtsil 2023 kell 9.00 ruumis D143 bakalaureusetööde eelkaitsmine

28. aprill 2023 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

22. mai 2023 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2023 - Lõputööde esitamise tähtaeg. 

Täpsemad juhised digitaalselt allkirjastatud lõputööd üles laadmise kohta tulevad üliõpilase ülikooli meilile . Probleemide korral aitab õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar , maire.vatsar@emu.ee

25. mai 2022- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

5. juuni 2023 algusega kell 8.00 bakalaureuseeksam ruumis D143

5. juuni 2023 algusega kell 10.00   lõputööde kaitsmine ruumis D143

20. juuni 2023 kell 11.00 PKI lõpuaktus aulas