Aianduse (AI) bakalaureuseõppe II kursus

20. jaanuar 2023

Õppejõud esitavad lõputööde teemad metoodikakomisjoni juhile

3. veebruar 2023

Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

1.–3. veebruar 2023

Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

5. aprill 2023

Üliõpilased on valinud praktikakoha.

Üliõpilastel peavad olema bakalaureusetööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis.

Kui üliõpilane otsustab lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus (õppedirektori nimele) õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

28. aprill 2023

Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

november 2023

Praktika tagasisideseminar.

 

Aianduse (AI) bakalaureuseõppe III kursus

 

15. november 2022

Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

 

20. veebruar 2023

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

28. aprill 2023

Bakalaureusetööde eelkaitsmised ruumid D239. Töö peab olema peaaegu valmis. 

26. mai 2023 kell 14.00

Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg

Digiallkirjastatud lõputöö saadab tudeng hiljemalt kell 14.00 õppekorraldusspetsialist Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

 

26. mai 2023

Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

 

5. juuni 2023

 

Bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad ruumis 2C1

 

20. juuni 2023 kell 11

Lõpuaktus aulas