Põllumajandussaaduste ettevõttepraktika (magistriõpe)

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi põllu-ja maamajanduslike erialade (aiandus, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, loodusturism) õppekava ühe osana on esimese aasta põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise eriala magistriõppe üliõpilastele ette nähtud ettevõttepraktika, mis toimub ajavahemikul 1. aprill kuni 31. august. Praktika kestus on 4 nädalat ehk 20 tööpäeva.

Ettevõttepraktika peamiseks eesmärgiks on teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja arendamine töökogemuse kaudu põllumajanduslikus tootmisettevõttes või teadusasutuses, kus on ka nn tootmisosakond. Praktika käigus peab üliõpilane omandama nii praktilise töö kui ka tööde organiseerimise kogemusi valitud erialal. Lisaks kogutakse andmeid ning tehakse majandusanalüüs. Praktika korraldamiseks ja selle sihipärase käigu tagamiseks määratakse igale üliõpilasele nii ülikoolipoolne kui ka ettevõttepoolne juhendaja.

Ettevõttepraktika läbimiseks valib üliõpilane kooskõlastatult ülikoolipoolse juhendajaga põllumajanduslike ettevõtete nimekirjast endale sobiva ettevõtte. Vastav nimekiri on esitatud antud juhendi lõpus, kusjuures nimekirja saab täiendada.


Praktika käigus peab üliõpilane:

  • tutvuma ettevõtte kõigi suundadega;
  • tudengit peab kaasama võimalikult erinevates tootmistsükli osades;
  • tutvuma võimalusel ettevõtte raamatupidamisega;
  • täitma katsepraktika päevikut regulaarselt;
  • analüüsima ettevõtte efektiivsust ja kvaliteeti lähtuvalt praktikakoha väljakutsetest ning esitama ja kaitsma kirjaliku aruande praktika lõpus. 

 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise ettevõttepraktikat koordineerib Maarika Alaru:
maarika.alaru@emu.ee
tel. 731 3503
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 2C26

 

Ettevõttepraktika dokumendid on kättesaadavad õppeinfosüsteemist
(materjalid on nähtavad õppeinfosüsteemi sisse loginud ja ainele registreerunud tudengile)

Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis:  PK.1671 Praktika ettevõttes