Õppetöö

 

Õppetöö eesmärgiks on kõrgtasemel spetsialistide ettevalmistus agronoomia ja taimeteaduse alal.

"Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise" õppekavad bakalaureuse ja magistriastmel on Eestis ainsad taimekasvatusvaldkonna kõrgeima haridusastme õppekavad. Õppekavadele anti 2017. a välishindamise käigus positiivne hinnang.

 

Kaasaegse õppetöö läbiviimseks on tagatud tudengitele kvaliteetsed loengumaterjalid, praktikumid koos vajalike juhendmaterjalidega kasutades ulatuslikult naturaalseid eksponaate, mis võimaldab üliõpilastel paremini praktiliste teadmiste omandamist. Teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks korraldame õppeekskursioone teadusasutustesse ja põllumajanduslikesse tootmisüksustesse. Tähtis osa õpetamisel on kanda õppekollektsioonil, kus kasvatatakse 267 erinevat ühikut (liigid, teisendid, sordid ja muud vormid).

 

Doktoriastmel osalevad õppetooli õppejõud ja teadurid 2 õppekava, “Põllumajandus” ning “Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia” õpetamisel. Õpe on tihedalt seotud kõrgetasemelise teadustööga. Aastatel 2014 - 2019 on taimekasvatuse ja taimebioloogia vastutusvaldkonnas kaitstud 9 doktoritööd. Juhendamisel on üle 20 doktoritöö.

 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval õpetavad erialaaineid õppejõud ja teadlased taimekasvatuse ja taimebioloogia, taimetervise ja mullateaduse õppetoolist.