Käimasolevad projektid

iSQAPER – Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience
(Interaktiivne mulla kvaliteedi hindamine Euroopas ja Hiinas põllumajandusliku tootlikkuse ja keskkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks)

H2020 projekt
Kestus: 1.05.2015−30.04.2020
Projekti koduleht: http://www.isqaper-project.eu/
Eestipoolne koordinaator:  Endla Reintam (e-post: endla.reintam@emu.ee, tel: 7313534; 5170121)
Põhitäitjad: Alar Astover, Karin Kauer, Are Selge, Siiri Kade
Doktorandid: Mihkel Are, Kerttu Tammik

Projektist: Projekti eesmärgiks on pakkuda otsustajatele teaduspõhiseid, lihtsasti rakendatavaid ja kasumlikke töövahendeid mulla kvaliteedi ja funktsionaalsuse majandamiseks. Projekti rakenduslikuks väljundiks on äpp, millega hinnata mulla kvaliteeti.
Eesti osaleb projektis testmaana, kus tootjate põldudel testitakse nii mulla kvaliteedi visuaalset hindamist kui ka äppi.
Esmaseid tulemusi Eestis läbi viidud mulla kvaliteedi hindamisest saab vaadata 7. Mullapäeva ettekandest „Mulla kvaliteedi visuaalse hindamise testimine Eesti tootmispõldudel – Endla Reintam
Loe lisa infolehest ja projekti kodulehelt.

 


 

EduSapMan – Educational Network on Soil and Plant Ecology and Management
(Mulla ja taimeökoloogia hariduslik koostöövõrgustik)

ERASMUS+ strateegilise koostöö projekt
Kestus: 1.09.2014−31.08.2017
Projekti koduleht: http://www.uni-ulm.de/nawi/nawi-edusapman/
Eestipoolne koordinaator:  Endla Reintam (e-post: endla.reintam@emu.ee, tel: 7313534; 5170121)
Põhitäitjad: Alar Astover, Tiina Tosens
Partnerülikoolid: Eesti Maaülikool, University of South Bohemia, Aix-Marseille University, Ulm University

Projektist: Projekti eesmärgiks on arendada välja mulla- ja taimeökoloogiaalane koostöövõrgustik ning tõsta õpetamise kvaliteeti nelja partnerülikooli vahel. Koostöös viiakse igal aastal läbi 2-nädalast intensiivset suvekooli „Muld ja vesi“. 

Eelseisvad üritused:

  • 16–17 mai 2017 Ulmi Ülikool, Saksamaa. Projekti levitusüritus

Loe täpsemalt projekti kodulehelt või infolehelt. Kõik huvilised on oodatud osalema.

  • 25.juuni – 8. juuli, 2017 Eesti Maaülikool, Tartu. Intensiivne suvekool „Muld ja vesi“

5-10 tudengil põllumajanduse ja keskkonna valdkonnast on võimalik osaleda 2-nädalasel rahvusvahelisel intensiivkursusel „Soil & Water“, mis annab 9 EAP-d.  Kursus on inglise keeles. Kursusel tuleb 2 nädalat kohal olla ning see sisaldab endas loenguid, seminare , praktilisi töid ja ekskursioone. Osalevad üliõpilased ja õppejõud Prantsusmaalt, Saksamaalt, Tšehhist ja Eestist. Varasemate suvekoolidega on võimalik tutvuda https://www.uni-ulm.de/nawi/nawi-edusapman/ või suvekooli infolehelt.

Palun oma osalemissoovist teada anda hiljemalt 30. aprilliks, 2017 endla.reintam@emu.ee
Sobib paremini magistriõppe üliõpilastele või viimase aasta bakalaureuseõppe üliõpilastele.
Täiendav ja edasine info Endla Reintam (endla.reintam@emu.ee või 5170121)

 


 

FACES – The Freely Accessible Central European Soil
(Vabalt ligipääsetavad Kesk-Euroopa mullad)

ERASMUS+ strateegilise koostöö projekt
Kestus: 1.09.2015−31.08.2018

Projekti koduleht: https://sites.google.com/site/centraleuropesoils/home
Eestipoolne koordinaator:  Endla Reintam (e-post: endla.reintam@emu.ee, tel: 7313534; 5170121)

Projektist: Projekti põhieesmärgiks on luua mulla klassifitseerimise õpetamiseks rahvusvaheline digitaalne platvorm ja andmebaas. Projekti käigus luuakse lihtsustatud käsiraamat muldade kirjeldamiseks, luuakse andmebaas Kesk-Euroopa muldadest lähtuvalt WRB 2014 versioonist, publitseeritakse atlas mulla profiilipiltide ja kirjeldustega ning luuakse õppekava WRB klassifikatsiooni õpetamiseks.

Projekti raames külastatakse kõiki partnerriike muldade kirjeldamiseks ning korraldatakse 2 suvekooli ning üks levitusüritus.

Eelseisvad üritused:

  • 26.06–02.07.2017, Kaunas, Leedu. WRB suvekool

Suvekool keskendub rahvusvahelise mullaklassifikatsioonisüsteemi WRB kasutamisele. Testitakse seni projektikäigus välja töötatud lihtsustatud kirjeldussüsteemi ja määramise näpunäiteid. Põhiline osa tööst toimub õues mullakaevete juures, kus juhendajate käe all on võimalik muldi kirjeldada ning vastavalt siis kirjeldustele klassifitseerida. Vajalikud on eelteadmised muldadest laiemalt ning nende süstemaatikast. Enne suvekooli tuleks tutvuda WRB juhendiga. Lisainfot WRB kohta leiab ka IUSSS kodulehelt: https://sites.google.com/a/vt.edu/iuss1-4_soil_classification/

Suvekoolis on Eestist osalema oodatud 5 tudengit ning üks õppejõud. Nii sõidu- kui ka elamiskulud kaetakse projektist. Huvilised peavad arvestama, et kohal peab olema terve ette nähtud aja, ööbimine on jagatud ruumides (st üheseid tube ei ole) ning riietus ja jalanõud peavad olema sobilikud välitingimustesse. Töökeel on inglise keel.
Täpsem info ja osalemisest teada andmine endla.reintam@emu.ee või siis tulla ruum D198.
Oma soovist osaleda, palun anda teada nii ruttu kui võimalik.