Defenced dissertations

PhD thesis

Name Year Title Supervisor(s)
Reelika Rätsep 2016 Effect of cultivation techniques on grapevine (Vitis sp.) and strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) fruit quality. Abstract and full text Prof. Kadri Karp, dots. Ele Vool
Tõnu Tõnutare 2015 Possibilities to affect antioxidant properties of strawberries and some methodological aspects in their determination. Abstract and full text Dots. Ulvi Moor, Prof. Lech Wojciech Szajdak
Leila Mainla 2013 Changes in the biochemical composition of apple (Malus domestica Borkh.) fruits depending on rootstock and calcium treatment. Abstract and full text Prof. Kadri Karp, Dots. Ulvi Moor
Tairi Albert 2010

Influence of fertilisation and mulch on growth, yield and fruit biochemical composition of blueberries. Abstract and full text

Prof. Kadri Karp
Ele Vool 2009

Yield and fruit quality of some selected bramble (Rubus) species. Abstract and full text

Prof. Kadri Karp
Merrit Noormets 2006 Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) ja kanada mustika (V. myrtilloides Michx.) õie bioloogia mõningaid aspekte; ahtalehise mustika ja hariliku jõhvika (Oxycoccus palustris Pers.) kultiveerimine ammendatud freesturbaväljadel. Prof. Kadri Karp, Dr. Sci., Taimi Paal, PhD., Prof. Arhtur Randall Olson
Ulvi Moor 2006 Aiasaaduste kvaliteedi parandamise võimalusi aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) ja aed-õunapuu (Malus domestica Borkh.) viljade näitel dots. Ao Pae, Ph.D., prof. Kadri Karp, D.Sc.
Virge Vasar 2003 Auksiinide ja antioksüdantide mõju maguskirsipuu mikrovõrsete in vitro juurdumisele ning järelmõju aklimatiseerumisele ja ex vitro kasvule. Dr. V. Rosenberg, Ph.D. Ao Pae.
Sirje Vabrit 2002 Üheaastaste ilutaimede haljastusväärtust mõjutavad tegurid Ph.D. Ao Pae, pm.kand.H.Roostalu
Kadri Karp 2001 Agrotehniliste võtete ja sordi mõju mesimuraka (Rubus arcticus) ja aedmaasika (Fragaria x ananassa) taimede kasvule ja saagile Ph.D. Ao Pae

 

 

PhD. Leila Mainla koos juhendajatega