Uudised

Eesti Maaülikool rajab Pollisse tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse

EAS otsustas rahastada 3,14 miljoni euroga teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete komp...

Väitekirja kaitsmine: Marit Komendant

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marit Komendant'i väitekiri “Jooksiklaste (Coleoptera: Carabidae) antennaalne kemoretseptioon” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 06.05.2011 Tartus Veski tn 4 (Karl Ernst von Baeri maja), seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Dr. Enno Merivee ja Prof. Anne Luik,  oponendiks on Prof. Habil. Vincais Būda (Institute of Ecology, Vilnius University, Lithuania). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Maaülikooli professor Ülo Niinemets pälvis Jaapani Ökoloogiaühingu tunnustuse

Jaapani Ökoloogiaühing (Ecological Society of Japan) valis oma 58. konverentsil ajakirj...

Konverents Agronoomia 2010/2011

Eesti Maaviljeluse Instituut, Jõgeva Sordiaretuse Instituut ja Eesti Maaülikool korra...

Maaülikooli teadlane andis uue seletuse igihaljaste taimede konkurentsivõimele

Eesti Maaülikooli teadlane Ülo Niinemets püstitas koos Hispaania kolleegidega uue hüpoteesi, seletamaks bioomide (makroökosüsteemide) liikumist globaalselt muutuvas kliimas.

TalveAkadeemia teaduskonverents „Elurikkus - elus rikkus“ 4.- 6. märts 2011

EMÜ PKI tudengite osalusel on taaskord toimumas TalveAkadeemia teaduskonverents. TalveAkadeem...

Maaülikooli katsevein pälvis tunnustust Prantsusmaal

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi aianduse osakonna teadlased...

Käoraamatute saladused

31. jaanuaril kell 10.00 toimub Riia 181 botaanika osakonna seminar, kus Vello Jaaska rää...

Mullapäev

26. novembril kell 10.00 toimub EMÜ Eerika õppehoone auditooriumis B217 Eesti Mullateaduse Seltsi ja Eesti Maaülikooli koostöös esimene üleriiklik Mullapäev. Mullapäeva eesmärgiks on saada ülevaade valdkonna teaduse ja praktikaga seotud töörühmade ja asutuse uuringutest-tegevustest Eestis ning leida selle kauduühishuvisid koostöö edendamiseks. Ürituse ladusaks korraldamiseks palume oma osavõtust teatada hiljemalt 19. novembriks 2010 e-postile: helis.rossner@emu.ee või telefonil 731 3545.

Väitekirja kaitsmine: Margit Heinlaan

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Margit Heinlaan’e väitekiri “Sünteetiliste nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide ökotoksikoloogiline hindamine” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 14. detsembril kell 11.00 Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Prof. Kalev Sepp ja Dr. Anne Kahru ning oponent on Prof. Damjana Drobne (Department of Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Erakorraline taimefüsioloogia seminar

22. nov. kell 14.00 toimub Taimefüsioloogia osakonna erakorraline seminar, kus esinevad külalisteadlased Prantsusmaalt: Dr. Nadia Bertin (INRA, Avignon) -  "Ecophysiology of fruit quality" Dr. Michael Staudt (CNRS, Montpellier)  - "Volatile organic compound emissions from plants - an introduction with emphasis on Mediterranean aspects" Prantsuse teadlaste külaskäiku EMÜsse koostööprojektide algatamiseks toetab Prantsusmaa saatkond. Seminar toimub Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1 (Metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu saal). Kõik huvilised on oodatud!

XIX TAIMEKAITSEPÄEV „Elurikkus ja taimekaitse”

Eesti Maaülikooli PKI Taimekaitse osakond ja Eesti Taimekaitse Selts korraldavad 23. novembril algusega kell 10.30 Eesti Maaülikooli vana peamaja aulas (Kreutzwaldi 64) XIX taimekaitsepäeva „Elurikkus ja taimekaitse”. Üritus on kõigile huvilistele tasuta. Koolitus läheb arvesse keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) kohustusliku täiendkoolitusena.

Spuhl-Rotalia

Ilmunud on raamat kooliõpetajast ja pomoloogist Jaan Spuhl-Rotaliast (16. 09. 1859 –...

Polli mõisapargis avati paisjärv

10. novembril avati Polli mõisapargis Kutsiku paisjärv. Polli aiandusuuringute keskuse juhataja Ave Kikase sõnul on oluline korrastada keskkond, kus töötame ja noori õpetame. Nii sai taastatud Pollis Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel Kutsiku paisjärv, mis asub Eesti Maaülikooli maadel. Kolm kuud kestnud paisjärve taastamistöid juhtis EMÜ ehitusosakond Vello Öövli juhtimisel ja töid teostas OÜ Talvakas. Polli aiandusuuringute keskus tänab kõiki, kes neid taastamistöödel toetasid.

Väitekirja kaitsmine: Thea Kull

23. novembril kell 10.00 tuleb Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis kaitsmisele EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Thea Kulli väitekiri “Väheneva arvukusega tarnaliikide (Carex) paljunemisökoloogia ja geneetiline mitmekesisus” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks botaanika erialal. Doktoritöö juhendajad on Prof. Tiiu Kull ja Dr. Tatjana Oja ning oponent on Dr. Henry Väre (Finnish Museum of Natural History, Botanical Museum, University of Helsinki, Soome). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Mikrovetikate fotode näitus

2. novembril avati Tartu Ülikooli Ramatukogu teisel korrusel mikrovetikate fotode näitus: "Kas ilu vaid mõnele vee-elustiku uurijale? Fotod mikrovetikatest". Fotode autoriks on EMÜ PKI Limnoloogiakeskuse doktorant MSc. Kairi Maileht. Näitust saab näha 02.11.2010–15.12.2010.

Polli Aiandusuuringute Keskuse säilikute nimekiri

Polli Aiandusuuringute Keskuse kodulehel on nüüd kättesaadav Pollis säilitata...

President Ilves külastas Polli aiandusuuringute keskust

"Eesti enda, meie keskkonda sobivate, puuviljasortide aretamine ja siis sissetoodud sortide teaduslik uurimine on oluline Eesti toiduainetetööstuse konkurentsivõime tõstmisel," rõhutas president Toomas Hendrik Ilves reedel, 17. septembril Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuses.

22. September - Rahvusvaheline Autovaba Päev

22. september on rahvusvaheline autovaba päev. Euroopas on autovaba päeva tähistatud juba 10 aastat, 2002. aastast on Euroopa Komisjoni poolt säästvatele liikumisviisidele pühendatud terve "Euroopa Mobiilsusnädal" 16.-22.septembrini. Autovabade päevade ja mobiilsusnädala eesmärk on tõsta liiklemisalast teadlikkust, luua valglinnastumisele vastu astudes linnades meeldiv ja ohutu keskkond säästvaks liikumiseks ja vähendada tänavatel liikumise riske, eelkõige just lapsi ja noori silmas pidades. Rohelise ülikoolina kutsume ka kõiki EMÜ töötajaid ja tudengeid auto asemel ko...

TalveAkadeemia 2011 alustab!

Oktoobris algab taas TalveAkadeemia säästva arengu teemaline üliõpilaste teadusartiklite konkurss, milles tänavu on mitmeid uuendusi! TalveAkadeemia konkursile on oodatud Eesti ülikoolide bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste artiklid, mis käsitlevad või on seotud säästva arenguga. Säästva arengu ehk jätkusuutliku ühiskonna kujundamisega tegeleb enamus teadusharusid ja nii on TalveAkadeemia konkursil võimalik osaleda kõigi erialade tudengitel, kes leiavad, et nende uurimustöö on seotud säästva arenguga. Artikkel võib olla kokkuvõte kurs...

Infotunnid PKI esmakursuslastele

Eesti Maaülikooli õppeeasta avaaktus toimub 1. septembril kell 12.00 Kreutzwaldi 64 aulas (vana peahoone). Peale seda toimuvad infotunnid esmakursuslastele. PKI infotunnid: Põllu- ja aiasaaduste tootmise õppekava(aianduse ja põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialad) – Viljandi mnt Eerika (keskmine maja, II korrus) - mullaauditoorium, kell 14.00 Keskkonnakaitseõppekava (maastikuarhitektuuri, maastikukaitse ja –hoolduse erialad) – Kreutzwaldi 5 - 2D5, kell 13.30 Loodusturismija rakendushüdrobioloogiaõppekavad – Riia 181,  kell 13.30 (buss väljub Kr 64 eest peale aktuse l&otil...