Uudised

Professor Dave Goulson'i avalik külalisloeng: Ecology and conservation of bumblebees

Neljapäeval 15. detsembril kell 16.00 peab Kreutzwaldi 5 ruumis 2C25 avaliku loengu š...

Professor Jukka Rintala avalik külalisloeng: Biogaasi uuringud ning valdkonna areng Soomes

Reedel 16. detsembril kell 9.00-10.00 peab Kreutzwaldi 5 ruumis 2A13 avaliku loengu soome teadlane professor Jukka Rintala. Loengu teemaks on biogaasi uuringud ning valdkonna areng Soomes. Jukka Rintala (Tampere University of Technology, Department of Chemistry and Bioengineering) loeng toimub inglise keeles. Avalik loeng on eelkõige soovitatav kõigile doktorantidele. Jukka Rintala on Eesti Maaülikooli külaliseks seoses PKI-s kaitstava biogaasi käsitleva doktoritööga.

Mullapäev

2. detsembril 2011 korraldab Eesti Mullateaduse Selts koostöös Eesti Maaülikooli P...

Väitekirja kaitsmine: Pille Sooväli - Integreeritud taimekaitse kasutamine odral ja kaeral

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Pille Sooväli väitekiri “Integreeritud taimekaitse kasutamine odral ja kaeral” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 21.12.2011 kell 13.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Mati Koppel (Jõgeva Sordiaretuse Instituut), Prof. Marika Mänd (Eesti Maaülikool) ja Dr. Ülle Lauk (Eesti Maaülikool), oponendiks on Dr. Ludvik Tvarůžek (Agricultural Research Institute Kromĕŕiž, Czech Republic). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

Väitekirja kaitsmine: Vivika Meltsov - Taimestiku mitmekesisuse peegeldumine kaasaegsete järvesetete õietolmus

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi  Vivika Meltsov väitekiri “Taimestiku mitmekesisuse peegeldumine kaasaegsete järvesetete õietolmus” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks botaanika erialal. Avalik kaitsmine toimub 21.12.2011 kell 11.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Anneli Poska ja prof. Tiiu Kull, oponendiks on Dr. Kari Loe Hjellen (Bergen Museum, University of Bergen, Norway). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

Väitekirja kaitsmine: Marje Särekanno - Eri meetodil paljundatud ja avamaal kasvatatud kartuli meristeemtaimede produktiivsuse näitajate analüüs

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marje Särekanno väitekiri “Eri meetodil paljundatud ja avamaal kasvatatud kartuli meristeemtaimede produktiivsuse näitajate analüüs” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal. Avalik kaitsmine toimub 19.12.2011 kell 13.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Katrin Kotkas ja Dr. Evelin Loit, oponendiks on Dr. Ramona Thieme (Institute for Breeding Research on Agricultural Crops, Federal Research Centre for Cultivated Plants, Julius Kühn-Institute, Germany). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

Väitekirja kaitsmine: Villem Aruoja - Vetikad Pseudokircheriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Villem Aruoja väitekiri "Vetikad Pseudokircheriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 19.12.2011 kell 11.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Anne Kahru, prof. Henri-Charles Dubourguier ja prof. Kalev Sepp, oponent on Prof. Cornelis A.M. van Gestel (Department of Animal Ecology, Faculty of Earth and Life Sciences VU University, Amsterdam, Netherlands). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

Väitekirja kaitsmine: Mario Alberto Luna del Risco - Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Mario Alberto Luna del Risco väitekiri “Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 16.12.2011 kell 12.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajateks on Dr. Kaja Orupõld, Prof. Henri-Charles Dubouguier ja Dr. Marta Carballa Arcos, oponendiks on Prof. Jukka Rintala (Tampere University of Technology, Department of Chemistry and Bioengineering, Finnland). Disserta...

Väitekirja kaitsmine: Isabel Diaz Forero - Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Isabel Diaz Forero väitekiri “Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 16.12.2011 kell 10.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on prof. Valdo Kuusemets ja prof. Marika Mänd,  oponent on  Prof. Dave Goulson (Institute of Biological and Environmental Sciences, University of Stirling, Stirling, Scotland). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

Väitekirja kaitsmine: Eha Švilponis - Kartuliingerja (Ditylenchus destructor Thorne 1945) levikut ja talvist ellujäämist mõjutavad faktorid

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Eha Švilponis väitekiri “Kartuliingerja (Ditylenchus destructor Thorne 1945) levikut ja talvist ellujäämist mõjutavad faktorid” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 09.12.2011 kell 11.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5.Doktoritöö juhendaja on prof. Anne Luik (Eesti Maaülikool), oponendiks on Dr. Christer Magnusson (BIOFORSK Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Department of plant health and plant protection). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

TalveAkadeemia 2012 lühiartiklite konkursi tähtaega pikendati

PKI tudengite osalusel korraldatav TalveAkadeemia 2012 pikendas lühiartiklite konkursi artik...

PKI doktorantide atesteerimise tagasisideseminar

Põllumajanduse ja keskkonnakaitse doktoriõppekavade doktorantide atesteerimise tagasisideseminar toimub 31. oktoobril, 2011 Kreutzwaldi 5, ruumis 1A3 algusega kell 14.15.

Maastikuarhitektuuri osakond kutsub külla

EMÜ Maastikuarhitektuuri osakond kutsub uutesse ruumidesse kolimise puhul 27. oktoobril k&ot...

The Estonian Green Belt

4. - 6. oktoober 2011 toimus Tallinnas 3. Balti rohevöö foorum alapealkirjaga „He...

Eesti Maaülikooli seeneteadlane valiti Euroopa Mükoloogiaühingu auliikmeks

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur mükoloog...

Maastikuarhitektuuri osakond kolis uutesse ruumidesse

Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi maastikuarhitektuuri osakond on kol...

Teaduslik-praktiline konverents EESTI TAIMEKAITSE 90

Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekaitse Selts kutsuvad Teid osalema TEADUSLIK – PRAKTI...

Doktoritöö reoveesette mõjudest toiduohutusele

16. septembril toimus Eesti Maaülikoolis Merike Lillenbergi filosoofiadoktori väitekirja “Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse” kaitsmine. Merike Lillenberg uuris oma doktoritöös reoveesette kasutamist väetisena ning selle mõjusid toiduohutusele.

Linna- ja tööstusmaastike korralduse eriala magistriõpe

Linna- ja tööstusmaastike korralduse kaugõppe eriala magistriõppe esimese aasta magistrantide õppetöö algab 23. septembril. Esimese nädala tunniplaani leiate siit

Loodusturismi magistriõpe

Loodusturismi eriala 1. aasta magistrantide õppetöö algab 15. septembril  kell 12.00 Riia 181 raamatukogus õppekorralduslike küsimuste infotunniga. Esimese nädala tunniplaani leiate siit

Konkurss 2011/2012 õppeaasta loodusturismi stipendiumile on lõppenud

Loodusturismi eriala üliõpilastel oli võimalik septembrikuus kandideerida kahele stipendiumile, mis katab aastase õppemaksu. PKI õppenõukogu otsustas 2011/2012. õppeaastal välja anda ühe loodusturismi õppekava stipendiumi . Käesoleva õppeaasta stipendiaat on: Urmas Abel (Loodusturismi õppekava,  mag 2 .a.)