Uudised

In memoriam Erast Parmasto

24. aprillil 2012. aastal lahkus meie hulgast rahvusvaheliselt tunnustatud biosüstemaatik aka...

Maastikuarhitektide Liidu esimene auliige on Eesti Maaülikooli emeriitprofessor

Reedel, 13. aprillil tunnustati Eesti Maastikuarhitektide Liidu esimest auliiget, Eesti Maaül...

Professor Peter J. Davis'e külalisloeng: "Crop Biotechnolgy: Science and Sustainability"

16. aprillil külastab Tartut  USA  Cornelli Ülikooli taimefüsioloogia professor Peter J. Davis ning kohtub EMÜ teadusprorektor Anne Luigega. Kell 14.30 järgneb Eesti Maaülikool  peahoone ruumis 104 tudengitele ja õppejõududele professori avalik loeng  teemal «Crop Biotechnolgy: Science and Sustainability». Kohtumise lõpus vastab professor Peter J. Davis küsimustele. Oodatakse rohket osavõttu.

Konverentsi "Agronoomia 2012" ettekanded ja artiklid on veebis kättesaadavad

15. märtsil toimunud konverentsi "Agronoomia 2012" ettekanded ja kogumiku artiklite...

Väitekirja kaitsmine: Kätlin Blank - Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kätlin Blank väitekiri “Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 23.04.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Kõrgkooliõpiku „Mullateadus“ esitlus

12.04.2012 kell 11.00 toimub EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Eerika õ...

Teaduse tippkeskus ENVIRON kutsub osalema video- ja plakatikonkursil

Eesti Maaülikooli teaduse tippkeskus ENVIRON kuulutab välja videote ja plakatite konk...

Poola külalislektori dr Beata Fornal-Pieniaki avalikud loengud

Teisipäeval ja kolmapäeval peab Eesti maaülikoolis kaks avalikku loengut külalislektor dr Beata Fornal-Pieniak Poolast (Warsaw University of Life Sciences). Loeng 03.04.2012, 12.15-13.30  "Landscape protection in Poland" (Kreutzwaldi 64, ruum 100) Loeng 04.04.2012, 15.00-17.00 "Landscape quality as background of sustainable tourism in Ciezkowice-Roznow landscape park" (Kreutzwaldi 58a, ruum 227)

EMÜ maastikuarhitektide aasta lõpetamine ja näituse avamine 21. juuni kell 17.00

Eesti Maaülikooli Maastikuarhitektuuri osakond kutsub kõiki asjast huvitatuid sellel n...

Eesti Maaülikool hakkab kaasa lööma linnade rohealade planeerimisel

Eesti Maaülikool kirjutas ainsa Eesti ülikoolina alla GreenMan’i projektile, mi...

Konverents „Agronoomia 2012"

15. märtsil toimub Eesti Maaülikooli aulas teaduslik-praktiline konverents „Agrono...

Kümnes TalveAkadeemia teaduskonverents uurib jätkusuutliku majanduse võimalusi

Sellel reedel, 2. märtsil stardib juba kümnendat korda säästvat arengut propag...

Eesti Maaülikooli kaasabil aretatakse vastupidavamaid kultuurtaimi

Eesti Maaülikool on ainsa Eesti poolse partnerina alustamas tööd Euroopa Komisjo...

Maastikuarhitektuuri üliõpilaste tööde näitus "Valga ja Valka puhkealade planeerimine ja kujundamine"

Valga Linnavalitsus ja Eesti Maaülikool korraldavad 10. veebruaril 2012 algusega kell 11.00 V...

Eesti Vabariigi President autasustas seeneteadlast Kuulo Kalameest Valgetähe IV klassi teenetemärgiga

President Toomas Hendrik Ilves allkirjastas 1. veebruaril otsuse anda Eesti Vabariigi 94. aastap&a...

Eesti Vabariigi President autasustas professor Ülo Niinemetsa Valgetähe IV klassi teenetemärgiga

President Toomas Hendrik Ilves allkirjastas 1. veebruaril otsuse anda Eesti Vabariigi 94. aastap&...

Teaduslik-praktiline konverents „Agronoomia 2012“ 15. märtsil 2012 Tartus

Teaduslik-praktiline konverents „Agronoomia 2012“ toimub 15. märtsil 2012 Tartus ...

Professor Jan Kubecka külalisloeng tõese kalavarude hinnangu otsinguist

Reedel 27. jaanuaril kell 12.00 esineb Riia 181 saalis külalisloenguga professor Jan Kubecka (Head of Fish Ecology Unit, Institute of Hydrobiology, Biology Centre of Czeck Academy of Sciences). Loengu teema on "In search of the true picture of fish stock of lakes and reservoirs".

Filmi ja raamatu „Estonian Green Belt“ esitlus Eesti Maaülikooli aulas

18. jaanuaril kell 16.00 toimub Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1) filmi ja raamatu &bd...

Eesti Maaülikool kutsub kõrghariduse katkestanuid tagasi

Kuni 20. jaanuarini saab Eesti Maaülikoolis esitada TULE programmi avaldusi vastuvõtuks kevadsemestril. TULE programmist toetatakse kõrghariduse esimese ja teise astme katkestanuid, kes saavad võimaluse kõrgharidusteed tasuta jätkata.

Aastal 2011 kaitsesid PKI doktorandid 9 doktoritööd

Möödunud 2011. aastal kaitsti Eesti Maaülikoolis 15 doktoritööd, nendest 9 puhul olid kaitsjateks Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandid.