Uudised

07.02.2018 Konverents „Uudsed uuringusuunad keskkonnakaitses“

7. veebruaril toimub EMÜ Peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a) konverents „Uudsed uuringusuunad keskkonnakaitses“. Konverents on pühendatud prof Henri-Charles Dubourguieri 70. sünniaastapäevale. Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut. Konverentsile registreerumine on avatud kuni 25. jaanuarini. Konverents toimub inglise keeles.
Registreerumisvormi ning info osalustasude kohta leiate SIIT 

 

Päevakava:
(Täpsustatud päevakava lisandub lähipäevil)
7. veebruaril toimuvad konverentsi ettekanded ning konverentsi õhtusöök.
8. ja 9. veebruaril toimub ekskursioon "Professor Henri-Charles Dubourguieri jälgi mööda Ida-Virumaal" mis viib avastama Kirde-Eesti tööstusmaastikuid. Ekskursiooni marsruut:
Lahkumine Tartust ca 8.30 - Peipsiäärsed vanausuliste külad - Kauksi küla - Eesti Kaevandusmuuseum Kohtla-Nõmmel - Aidu karjäär ja sõudekanal - Jõhvi Vallavalitsus - Tammiku terrikoon - Sillamäe - Toila (ööbimine) -  Ontika klint - Kiviõli - Kunda - Lahemaa RP - Tallinn 

 

Professor Henri-Charles Dubourguier (6.02.1948−11.03.2010) oli väljapaistev õppejõud Eesti Maaülikoolis. Aastatel 1981.−1988. oli professor Dubourguier Prantsuse Riikliku Agronoomia Uurimisinstituudi (INRA) teadusdirektor Lille’is ja Lille’i Ülikooli mikrobioloogia professor. Ajavahemikus 1993.−2008. a töötas ta Lille' i Kõrgemas Põllumajandusinstituudis (ISA - Institut Supérieur d’Agriculture) keskkonnateaduste professorina. 

2004. aastal omistati professor Dubourguierile Eesti Maaülikooli Doctor Honoris Causa tiitel. Alates 2006. aastast töötas ta professorina Eesti Maaülikoolis ja juhtivteadurina Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis, Dr. Anne Kahru juhitavas Keskkonnatoksikoloogia laboris (KTL). 2007. aastal avati EMÜ-s biogaasilaboratoorium, mille teaduslik juhendaja oli prof Dubourguier. Alates 2007. aastast oli prof Dubourguier põhijuhendajaks neljale maaülikooli doktorandile. 

Professor Dubourguier tõstis oma igapäevategevusega oluliselt Eesti Maaülikooli nähtavust ning kompetentsi mitmetes EMÜ-le olulistes valdkondades nagu keskkonnakaitse, taastuvenergeetika, säästev areng, õppetöö rahvusvahelistamine jm. Prof Dubourguier’i eestvedamisel ja osalusel on saanud Eesti Maaülikooli egiidi all teoks paljud rahvusvahelised seminarid, koostöö- ja rakendusprojektid. Ka KBFIs oli ta paljude projektide katalüsaatoriks ja eeskujuks ning motiveerijaks KTL-i doktorantidele.

Ka aastaid hiljem kajastub prof Dubourguieri teadustöö saavutused ja tulemuslikkus hiilgavalt Eesti Maaülikooli statistikas. Ta kuulub jätkuvalt 1% enimtsiteeritud teadlaste hulka keskkonnateaduste ja ökoloogia valdkonnas, ületades valdkonna lävendi (711, perioodil 2006-2016) enam kui 50%. Ka tema juhendatud KBFI Keskkonnatoksikoloogia labori teadurid Margit Heinlaan ja Villem Aruoja juhendavad juba ise doktorante ning Margit Heinlaan on jõudnud 1% enimtsiteeritud teadlaste hulka.