Uudised

Väitekirja kaitsmine 06.12.2016: Aigi Ilves -  Geneetiline mitmekesisus ja selle püsimine ohustatud taimeliikide äärealade populatsioonides

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Aigi Ilvese väitekiri "Geneetiline mitmekesisus ja selle püsimine ohustatud taimeliikide äärealade populatsioonides / The level and maintenance of genetic diversity in endangered plant populations at the margin of the distribution range" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks botaanika erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval 06.12.2016 kell 10.15 Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajaks on vanemteadur Kadri Tali. Oponendiks on Dr.  Hans Jacquemyn  (KU Leuven, Department of biology) Belgiast.

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/3025