Uudised

Väitekirja kaitsmine 14.10.2016: Lilian Pukk -  Ahvena (Perca fluviatilis L.) molekulaargeneetiliste näitajate ja elukäiguomaduste analüüs

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Lilian Pukki väitekiri "Ahvena (Perca fluviatilis L.) molekulaargeneetiliste näitajate ja elukäiguomaduste analüüs. Analysis of molecular genetic and life-history traits in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.)." filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajandusteaduste erialal. Avalik kaitsmine toimub reedel 14.10.2016 kell 13.15 Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajaks on vanemteadur Anti Vasemägi ning kaasjuhendajateks on prof. Riho Gross ja prof. Tiit Paaver. Oponendiks on prof. Filip Volckaert (KU Leuven, Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics) Belgiast

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas: http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/3018