Uudised

Eesti sisevete suurselgrootute määraja esitlus

Esmaspäeval, 16. novembril, kell 16.00 esitletakse Võrtsjärve ääres Vehendi külas Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuses Eesti sisevete suurselgrootute määrajat, mille autoriks on põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Henn Timm.

Juhend sisaldab 430 loomaliiki või suuremat rühma ning on varustatud nende originaalfotodega. Määraja on nii paberil kui CD-na ning sobib eesti- ja  ingliskeelsele kasutajale. Määrajast on kasu veekogude seirel, kuid see sobib ka õppevahendiks koolidele ning on abiks asjaarmastajatele.

Suurselgrootute määraja trükiti Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projekti „Eesti järvede ja jõgede keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine“ toel, kaasfinantseerijateks on Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti Maaülikool.

Määrajat on võimalik saada otse autorilt. Selleks palutakse kontakteeruda e-posti teel: henn.timm@emu.ee.