Uudised

Väitekirja kaitsmine: Indrek Melts - Poollooduslike rohumaade biomassi kasutamine bioenergia tootmiseks

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Indrek Meltsi väitekiri "Poollooduslike rohumaade biomassi kasutamine bioenergia tootmiseks. Biomass from semi-natural grassland for bioenergy” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval 23.09.2014 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Doktoritöö juhendajad on Dr. Katrin Heinsoo ja Prof. Tiiu Kull, oponent on Prof. Iain Donnison (Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Suurbritannia).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas:

http://hdl.handle.net/10492/1864