Uudised

TalveAkadeemia teaduslike lühiartiklite konkurss 2015

TalveAkadeemia on taas käivitanud tudengite teaduslike lühiartiklite konkurssi. Näita, et sinu uurimus on jätkusuutlik! Esita oma artikkel konkursile - saad kasulikku tagasisidet oma ala spetsialistidelt ning parimad saavad stipendiumi. Kõikidele osalejatele esinemiskoolitus. TalveAkadeemia teaduslike lühiartiklite konkurss käsitleb säästva arengu probleemistikku võimalikult laiahaardeliselt. Sellest tulenevalt võib konkursile saata töid kõikidest valdkondadest nagu looduskeskkond, sotsiaalteadused, majandus, kultuur jne. Lubatud on kursuse- või lõputöödel põhinevad artiklid. Artiklite esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2014. Lisainfo: www.talveakadeemia.ee

Miks osaleda?  

  • Saad kasulikku tagasisidet ning näpunäiteid Eestis tegutsevatelt Sinu eriala spetsialistidelt edasiseks teadustöö arendamiseks
  • Arendad teadusartikli kirjutamise oskust
  • Kõikidele osalejatele korraldame esinemiskoolituse
  • Kõik tööd kantakse ette TudengiTeadus 2015 raames, kus osalevad ka tööde retsensendid
  • Valitud ettekanded tulevad uuesti esitlusele TalveAkadeemia 2015 konverentsil
  • Sinu artikkel avaldatakse TalveAkadeemia 2015 kogumikus, mis on saadaval kõikides raamatukogudes
  • Saad osa võtta TalveAkadeemia 2015 konverentsist, kust võid leida erinevatest valdkondadest mõttekaaslasi, häid kontakte ja uusi ideid
  • Parimatele stipendiumid! Lisaks muud auhinnad!

Konkurss toimub kahel tasemel:

I tase – bakalaureuse ja magistrantuuri üliõpilased

II tase – magistrantuuri lõpetanud üliõpilased ja doktorandid

Hindamine: Artiklit hindab vähemalt kaks retsensenti väljastpoolt koduülikooli, kellest üks on erialaväline (vähemalt magistrikraadiga, II taseme hindaja vähemalt doktorikraadiga) ja teised erialaga seotud inimesed. Retsensendid hindavad teema valikut, sisu, tudengipoolset osalust, vormistust ning annavad üldhinde ja -kommentaari artiklile.

Vormistusnõuded leiad veebilehelt või TalveAkadeemia facebooki lehelt

Lisainfot küsi: pille@talveakadeemia.ee

Jooksvat infot ja eelmiste aastate osalejate kogemusi saab lugeda ka Facebookis TalveAkadeemia konkursi lehel.