Uudised

Väitekirja kaitsmine: Katrit Karus - Veetaimestiku, kalade ja metazooplanktoni mõju mikroobsele toiduahelale

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Katrit Karuse väitekiri "Veetaimestiku, kalade ja metazooplanktoni mõju mikroobsele toiduahelale. Effects of macrophytes, fish and metazooplankton on a microbial food web” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub neljapäeval 28.08.2014 kell 10.00 Tartus Metsamajas (Kreutzwaldi 5) ruumis 1A5.

Doktoritöö juhendaja on Dr. Priit Zingel, oponent on Prof. Emer. Jouko Sarvala (Department of Biology, University of Turku, Finland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas:

http://hdl.handle.net/10492/1861