Konverents "Loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis"

Algus: 13.03.2018 10:00

Kreutzwaldi 1a, aula

13. märtsil toimub Eesti Maaülikooli aulas konverents "Loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis". Konverentsi korraldajateks on Eesti Maaülikool, Keskkonnaamet, MTÜ Eesti Maaturism, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning EASi turismiarenduskeskus koostöös loodusturismi ettevõtjatega. Konverentsi ideeks on kutsuda kokku loodusturismi asjalised erinevatelt tasanditelt, et üheskoos läbi mõelda tee Loodushoiu ja turismi instituudi loomisest, millest tänavu täitub 80 aastat, kuni tänapäevani ning vaadata üle loodusturismi praegune koht ning tulevikuvõimalused. 
 

- Milline võiks olla Eesti turismikuvand 50 aasta pärast ning milline osa on selles loodusel ja sellega seonduval turismil?
- Kas Eestisse reisitakse edaspidigi puhta ja hästi hoitud looduse ning sealt pärit toidu pärast?
- Kas looduses viibimisega seonduvate turismitoodete ja -teenuste arendamine loob meile pikemas perspektiivis konkurentsivõime?
- Milliseid võimalusi ja väljakutseid pakub see meie turismiettevõtjatele nüüd ja edaspidi?
- Kas Eesti võimalus tulevikuks oleks eristuda vastutustundliku ja keskkonnahoidliku turismi eestvedajana, kasvatades samal ajal nii turismitulu kui hoides meie loodusväärtusi ja keskkonda?
 

Päevakava:
http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismivaljakutsed
 

Konverentsi videoülekanne: http://video.emu.ee/

 

Konverents on osalejatele tasuta. Vajalik on eelnev registreerumine:
http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismivaljakutsed/registreerumine
 

Konverentsi toimumist rahastavad Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus“ ja Keskkonnaamet.

Lisainfo ja abi probleemide korral: Marika Kose, marika.kose@emu.ee , tel. 56561373.