Konverents „Kaasaegne taimekasvatus ja mesindus“

Algus Kell: 09:30
Lõpp Kell: 16:20

Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a)

Konverentsi eesmärk on kokku tuua taimekasvatajad, nende organisatsioonid, nõustajad, mesinikud koos mesindusorganisatsioonidega, põllumajanduspoliitika kujundajad ja teadlased, et ühises arutelus leida uusi lahendusi integreeritud taimekaitse edendamisel. Üritusele on kutsutud kaks välislektorit (sünkroontõlge eesti keelde), kes tutvustavad muudes maades kasutusel olevaid meetodeid ja lahendusi.

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Programm

9.30–10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–11.00    Farmers and Beekeepers - doing good together (Põllumehed ja mesinikud – koos saame häid tulemusi, sünkroontõlge) - Otto Boecking, Institut für Bienenkunde, Celle, Saksamaa:

11.00–11.20    Tolmeldamisest lisanduv tulu - Marika Mänd, EMÜ

11.20–11.40    Missugustel tingimustel tulevad mesilased põldudele? - Reet Karise, EMÜ

11.40–12.00    Taimekasvatusest tulenevad riskid mesilastele - Risto Raimets, EMÜ

12.00–13.00    LÕUNA

13.00–14.00    Practical experiences of using environmentally friendly fungicides Prestop® and Prestop® Mix in biological and integrated plant Protection (Praktilisi kogemusi keskkonnasõbralike fungitsiidide Prestop® and Prestop® Mix kasutamisel bioloogilises ja integreeritud taimekaitses, sünkroontõlge) - Päivi Heino,Verdera OÜ, Soome

14.00–14.20    Vahekultuurid ja korjetaimede segud integreeritud taimekaitse võttena - Liina Talgre, EMÜ

14.20–14.40    Mesilaste korjetaimede meede - Reelika Päädam, Maaeluministeerium

14.40–15.00    Kohvipaus

15.00–15.20    Intensiivse maaharimise ja mesinduse kokku sobimine Eestis - Tõnu Post, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduse grupi esimees

15.20–15.40    Nõuded taimekaitsetööde teostamisel ja suhtlus mesinikega - Põllumajandusamet

15.40–16.20    Tolmeldamislepingud, kas ja kuidas? -  Tago Holsting, Eesti Kutseliste Mesinike Ühing. Ettekanne ja ARUTELU

 

Konverentsist osavõtt on tasuta, vajalik on eelregistreerumine SIIN

Konverentsi rahastab "Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas"