Seyed Mahyar Mirmajlessi  filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Algus: 20.06.2017 10:15

Kreutzwaldi 5-D239

20.juunil 2017 kell 10.15 tuleb ruumis Kreutzwaldi 5-D239

kaitsmisele Seyed Mahyar Mirmajlessi  väitekiri

„Assessment of Verticillium dahliae Kleb. And Soil Fungal Communities Associated with Strawberry Fields

Mulla patogeeni Verticillium dahliae Kleb. ja mulla seenekoosluste iseloomustamine maasikapõldudel“

filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

 Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Evelin Loit ja prof. Marika Mänd

Oponent: prof. Franco Nigro (University of Bari Aldo Moro, Itaalia)