EMÜ III Loodusturismi Konverents
Loodusturism ja looduskaitse
10.03.2020
Kreutzwaldi 1A, TartuESIALGNE KAVA

10.03.2020

 9.30-10.30   Registreerimine ja tervituskohv/pirukas 

10.30-10.35  Sissejuhatus, tervitused. Konverentsi moderaator Kaili Viilma.

Loodusturism ja looduskaitse maailmas
10.35-11.35  Prof. Yu-Fai Leung (North Carolina University, USA)

11.35-12.35  Prof. Paul Eagles (Waterloo University, Canada): Essential components of an ecotourism industry in Estonia

12.35-13.45  LÕUNA

Külastuskorraldus ja planeerimine
13.45-14.15 ??? Asko Lõhmus (TÜ): Eesti metsandus loodusturismi perspektiivis???

14.15-14.45  Rauno Väisänen (EMÜ): Loodusturism ja keskkonnapoliitika

14.45-15.15  Kaia Oras (Statistikaamet): Looduskasutus ja statistika

15.15-15.45  KOHVI ja suhtluspaus

Turismi sihtkoht
15.45-16.10  Kaisa Linno (MTÜ Ökokuller), Maret Vildak (Keskkonnaamet) - Europarci säästva turismi sertifikaat, kasu rahvuspargile ja kogukonnale

16.10-16.35  Tarmo Pilving (EMÜ): Lahemaa loodusturism ja selle korraldus, juhtumiuuring

16.35-17.00  Margus Sameli (EAS TAK): EAS ja Loodusturism: olukord, ootused, suunad

17.00-17.15  Räätsaturismi hea tava tutvustamine (Loodusturismi ettevõtjad, EMÜ, Keskkonnaamet)

17.15-17.30  Kokkuvõte ja lõppsõna

 

Konverentsil on kõigile ettekannetele sünkroontõlge (inglise- eesti ja eesti – inglise).
Konverents on osalejatele tasuta, osalejate piirarvuks on 200.  Vajalik on eelnev registreerumine veebivormi vahendusel (kuni 07.03): http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents2020/registreerumine/

Konverentsilt toimub ka videoülekanne ning seda on hiljem võimalik siinse lehe vahendusel järelvaadata.


Lisainfo ja abi probleemide korral: Marika Kose, marika.kose@emu.ee , tel. 56561373.

Konverentsi toimumist rahastavad Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus“, EAS Turismiarenduskeskus ja Keskkonnaamet.
 

NB! Eelmiste aastate loodusturismi konverentside ettekandeid saate järelvaadata siit:
http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismivaljakutsed/

http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents2019/