Töötajad

Ülo Väli – professor, PhD, ohustatud linnuliikide populatsiooniökoloogia ja kaitse
Olavi Kurina - osakonna juhataja kt, PhD, kahetiivaliste süstemaatika (seensääsklased)
Jaan Viidalepp - vanemteadur, PhD, liblikate süstemaatika (vaksikud)
Kalev Rattiste - teadur, PhD, kalakajaka evolutsiooniline ökoloogia
Alo Vanatoa - teadur, MSc, putukate füsioloogia
Leho Luigujõe – teadur, rohunepi, vee- ja rändlindude ökoloogia ja kaitse
Erkki Õunap – vanemlaborant (osalise koormusega), MSc, liblikate süstemaatika, faunistika ja seire
Hannes Pehlak - vanemlaborant, MSc, kahlajate ökoloogia
Tõnu Kesküla – laborant (tehnilised tööd kogudes, andmebaasistamine)
Rein Karulaas – vanemlaborant (tehnilised tööd kogudes)
Annika Konovalov - doktorant, MSc, must-toonekure looduskaitseline ökoloogia
Katrin Kaldma - doktorant, MSc, must-toonekure asurkondade geneetiline analüüs