Teadustöö

Meie teadustöös on läbi põimunud alus- ja rakendusuuringud: püüame leida nii vastuseid aktuaalsetele teaduslikele küsimustele kui leida rakenduslikele probleemidele põhjalikult analüüsitud ja mõtestatud lahendusi. Käesoleval ajal kuuluvad osakonna kompetentsi eelkõige ornitoloogia ja entomoloogia valdkonnad.

Peamised uurimisteemad:

 • Lindude evolutsiooniline ja looduskaitseline ökoloogia

  1. Kahlajate ökoloogia

  2. Kalakajaka populatsiooniuuringud

  3. Kotkaste ja must-toonekure populatsiooniuuringud

  4. Veelindude rände- ja talvitusökoloogia

 • Kahetiivaliste ja liblikaliste süstemaatika

 • Putukate füsioloogia

 • Värvitunnused ja nende varieeruvus putukatel, taimedel ja seentel

Teaduslikud uurimissuunad on koondunud sihtfinantseerimisteema “Loomade ökoloogia, süstemaatika ja kaitse” (2008–2013) alla.

Kokkuvõte: Bioloogilise mitmekesisuse mõistmine ja selle vähenemise ärahoidmine on inimkonnale tänaseks suurimaks väljakutseks. Kuigi mitmekesisuse vähenemine on põhjustatud enamasti globaalsetest muutustest, on vähenemise peatamiseks möödapääsmatu kohalikul tasandil tehtavad ulatuslikud väliuuringud. Tema raames uurime lindude pesitsus- ja rändeökoloogiat, demograafiat, populatsioonigeneetikat ja -dünaamikat. Süstemaatikas uurime morfoloogilisi ja molekulaarbioloogilisi meetodeid kasutades kogu maailmas elavate seensääsklaste ja vakslklaste süstemaatikat perekonna ja sugukonna tasemel. Jätkame liblikaliste ja kahetiivaliste monitooringut Eestis, eesmärgiga mõista kliima muutuste tagajärgi loomastikule. Töötame välja uudse, värvitunnustel põhineva metoodika täiendamaks taksonoomilisi ja keskkonnaindikaatoritena kasutatavaid liigitunnuste kriteeriume.

Osakonna publikatsioonid ETIS-es