Doktorandid juhendamisel

 
 

Kerttu Tammik (2016 - ...)

Teema: Mulla orgaanilise aine stabiilsus

Juhendajad: PhD Karin Kauer, prof. Alar Astover

 

Ivo Voor (2015 - ...)

Teema:

Juhendajad:

 

Marika Kose (2014 - ...) 

Teema: Karjatamiskoormuste mõju rannaniitude taimestikule

Juhendajad: PhD Karin Kauer, PhD Kadri Tali

 

Helena Madsen (2014 - ...)

Teema: Umbrohtude mitmekesisus ja ohtrus sõltuvalt maheviljelussüsteemist

Juhendajad: PhD Liina Talgre, PhD Anne Luik

 

Mailis Tampere (2012 - ...)

Teema:

Juhendajad:

 

Seyed Mahyar Mirmajlessi (

Teema:

Juhendajad: PhD Evelin Loit, 

 

Merili Toom (2011 - ...)

Teema: Vahekultuuride roll mulla toitainetega varustajatena ja fütosanitaarse seisundi mõjutajatena.

Juhendajad: dr Enn Lauringson, PhD Liina Talgre, PhD Andres Mäe