Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond

Postiaadress:
Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 1A
51014 Tartu

Asukoht:
Kreutzwaldi 5, Tartu

Tel.  +372 7313502