Ettekanded

Eesti Taimekaitse Seltsi seminari ettekanded 12. veebr. 2015.a

Muljeid kartulikasvatusest Valgevenes - Viive Rosenberg

Teadusuudiseid EAPR konverentsilt Brüsselis 2014 ja uue kartulisordi `Teele` aretamisest - Terje Tähtjärv

NB Fusarium seminaril Helsingis 2014 räägitust - Heino Lõiveke

Eestit ohustavaid taimekahjustajaid - Mart Kinkar

Kartuli füsioloogilised haigused - Aide Tsahkna

Polli Kompetentsikeskuse tegevusest - Uko Bleive

Põlluservade mõju tolmeldamisteenuste pakkumisele talirapsil - Eve Veromann

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIII taimekaitsepäeva ettekanded 21. okt. 2014.a Tartus, Kantri hotellis

Tule ja veega tervislikud maasikad - Kadri Karp

Mesilastega maasikaid tohterdama - Marika Mänd

Mahe-mustikad mustast augustiööst - Marge Starast

Kas mahe õuna ja musta sõstra kasvatus on üks tuleviku trendidest Eesti aianduses? - Kersti Kahu

Kõik küüslaugusordid ei sobi meil kasvatamiseks - Priit Põldma

Köögiviljakatsed tava- ja mahetootmises - Ingrid Bender

Kas maastiku heterogeensus aitab meil ohjata kõdra-peitkärsaka arvukust? - Riina Kaasik

Põlluservad - kas häda ja viletsus või hoopis tulu tootjale?! - Eve Veromann

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eesti Taimekaitse Seltsi seminari ettekanded 20. veebr. 2014.a

Eestis analüüsitavate kartuli viiruste olemus.pdf - Ketlin Liiv

Taimede ja mikroorganismide krüosäilitus.pdf - Jaanika Edesi

Toidu mikrobioloogilised ohud. Müüdid või tegelikkus.pdf - Mati Roasto

Põllumajandusmaastiku elementide roll ökosüsteemi teenuste pakkumisel.pdf - Eve Veromann

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXII taimekaitsepäeva ettekanded 22. okt. 2013.a Tartus, Kantri hotellis

Kartuli uurimustest Vene Föderatsiooni loodepiirkonna teadusasutustes.pdf - Viive Rosenberg

Preparaat PrestopMix kasutamine aedmaasikal hahkhallituse tõrjes.pdf - Reet Karise

Püüniskultuuride strateegia rapsikasvatuses.pdf - Riina Kaasik

Sordi ja kasvatustehnoloogia mõju vaarika kahjustajatele.pdf - Liina Arus

Välismaised kartulisordid Eestimaa põldudel.pdf - Eve Runno-Paurson

Ülevaade Fusarium spp. mikroseente uurimise tulemustest Eesti Maaviljeluse Instituudis.pdf - Elina Akk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eesti Taimekaitse Seltsi seminari ettekanded 14. veebr. 2013.a

Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava.pdf - Tarvo Järve

Mükotoksiinid ja taimekaitsevahendite jäägid toiduohutuse kontrollisüsteemis VTA.pdf - Kaja Sepper

Ülevaade Nordic Baltic Fusarium Seminari temaatikast.pdf - Elina Akk, Heino Lõiveke

Kartuli viirushaiguste probleeme.pdf - Viive Rosenberg

Prantsusmaa õppereis teadlase pilgu läbi.pdf - Viive Rosenberg

Taimekaitse valdkonna järelevalve ETKS.pdf - Jan-Roland Raukas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EMÜ taimekaitse osakonna teadusseminar 13.12.2012  -  Eha Kruus: Viljapuu-bakterpõletik. pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXI taimekaitsepäeva ettekanded 23. okt. 2012.a Tartus, Kantri hotellis

Taimekaitsevahendite jäägid toidus. pdf  -  Külli Rae

Teravilja kvaliteet ja ohutus. pdf  -  Heino Lõiveke

Antibiootikumide jäägid piimas. pdf  -  Birgit Aasmäe

Toidupatogeenid lihas ja liha ohutus. pdf  -  Mati Roasto

Taimekaitsevahendite jäägid puuviljades ja marjades. pdf  -  Krista Tiirmaa

Pestitsiidid ja tervisehäired. pdf  -  Hele Everaus

EFSA roll toiduohutuse tagamisel. pdf  -  Piret Piirsalu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 

       Taimekaitse 90 

konverentsi  ettekanded

Taimekaitse areng Eestis. pdf

Taimekaitse tänapäev. pdf

Taimekaitsealane teadustöö EMVI-s. pdf

Taimekaitsealased uuringud Jõgeva SAI-s. pdf

Kas taimetohtrid või mürgitajad? pdf

Taimekaitse Pilsu talus. pdf

Taimekaitse ettevõttes nõustaja pilgu läbi.pdf

Eesti Taimekaitse Seltsi ajalugu. pdf

 

...........................................................................................................................................

 

Pestitsiidide säästva kasutamise raamdirektiivi eelnõu (27.01.2009) .ppt

Tkv turuleviimise määrus (27.01.2009) .ppt