Maastikukorralduse ja loodushoiu osakond

Postiaadress:
Maastikukorralduse ja loodushoiu osakond
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 5, 
51014  Tartu

Asukoht:
Metsamaja (Kreutzwaldi 5),
ruumid  2B16, 2B19, 2B25,  2C17, 2C17a, 2C18

Juhataja  prof. Kalev Sepp
Tel. (+372) 731 3777, fax: (+372) 731 3988
E-post: kalev.sepp@emu.ee

Maastikukorralduse ja loodushoiu osakond kuulus koos Maastikuarhitektuuri osakonnaga ja Keskkonnakaitse osakonnaga Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituudi (EPMÜ KKI) koosseisu. Nende kolme osakonna õppe- ja teadustöö on tihedalt seotud ka praegu. EPMÜ KKI eelkäijaks võib pidada Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituuti.

Lühike kronoloogia:

  • 25. märts 1993 – Eesti Metsanduse ja Looduskaitse instituudi restruktureerimine, moodustati looduskaitse uurimiskeskus
  • 30. aprill 1996 – Eesti Metsanduse ja Looduskaitse instituut likvideeriti. Metsanduslik pool viidi üle EPMÜ koosseisu, looduskaitse poole baasil moodustati Lõuna-Eesti Keskkonnakaitse Instituut
  • 8. jaanuar 1998 – Moodustati EPMÜ KKI
  • 1. jaanuar 2005 – Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut


PROJEKTIDE INFOMATERJALID:

• SustainBaltic

BioClim

• Ökosüsteemiteenuste määramise metodoloogia

• Life VivaGrass

 

ÖKOMAA

Looduse õpperadade mõjukuse hinnang keskkonnahariduse
võimaldamisel elanikkonna erinevatele gruppidele