Limnoloogiakeskus

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskus

Postiaadress:

Limnoloogiakeskus
61117 Rannu vald
Tartumaa

või

Eesti Maaülikool
Põllumajandus-ja
keskkonnainstituut
51014 Tartu, Kreutzwaldi 5

Juhataja: Ain Järvalt Tel. (+372) 7313 571 e-post: ain.jarvalt@emu.ee
Sekretär: Kristiina Zirk Tel. (+372) 7313 571 e-post: kristiina.zirk@emu.ee