Organisatsioonid ja asutused

 • Alterra uuringute instituut (Wageningeni Ülikool), Holland
 • Austria Keskkonnaamet
 • Balti Looduse Fond (BFN), Vene Föderatsioon
 • Belgia Looduse ja Metsade Uurimise Instituut, INBO
 • Edinburghi Kunstikolledzi ja Heriot-Watti Ülikooli Avatud Alade Uuringute Keskus, Suurbritannia
 • Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus EC- JRC, Ispra, Itaalia
 • Euroopa Looduskaitse Keskus, ECNC, Holland
 • Euroopa Maastikuarhitektuuri Koolide Nõukogu
 • Euroopa Maastikuarhitektuuri Sihtasutus
 • Helmholtzi Keskkonnauuringute Keskus, UFZ, Saksamaa
 • Israeli Loodus- ja Rahvusparkide Valitsus, INPA
 • Keskkonnaalaste Algatuste Keskus (CEI), Sankt Peterburg, Vene Föderatsioon
 • Loodus- ja Keskkonnauuringute Nõukogu, Ökoloogia ja Hüdroloogia Keskus, NERC-CEH, Suurbritannia
 • Lõuna-Aafrika Teadus- ja Tööstusuuringute Nõukogu, CSIR
 • Läti Turismi Assotsiatsioon, Lauku Celotajs
 • Maastikuökoloogia instituut, ILE SAS, Slovakkia
 • Norra Loodusuuringute Instituut, NINA
 • Norra Maastikuarhitektide Ühing
 • Norra Veterinaarteaduste Kool, NVH
 • Põllumajandus- ja Keskkonnauuringute Instituut (CEMAGREF), Prantsusmaa
 • Rahvusvaheline Looduskaitseliit, IUCN
 • Rannikualade uurimis- ja planeerimisinstituut, Klaipeda, Leedu
 • Roheline liikumine „Gaja“, Poola
 • Roheline liikumine „Zejone“, Leedu
 • Rootsi Arhitektide Assotsiatsioon
 • Saksamaa keskkonna- ja looduskaitseselts - BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Saksamaa
 • Slitere Rahvuspargi Administratsioon, Läti
 • Soome Keskkonnainstituut (SYKE)
 • Ökoloogiaühing BIOTICA, Moldova