Keskkonnakaitse osakonna doktorandid

Edgars Bojārs 
ebojars@gmail.com

 

Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD

Teema: Elupaiga abiootiliste ja maastikuliste faktorite mõju pruunkaru levikule ja arvukusele

 

Piret Lang
piret.lang@emu.ee

CV ETISes

Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD

Teema: Taimede ja putukate mitmekesisus ja nende ökoloogilised nõudlused poollooduslikes kooslustes
 

Helen Liiva
helen.liiva@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Ülle Püttsepp, PhD; Kaja Orupõld, PhD

Teema: Elupaiga kvaliteedi uuringud seoses juurevarise lagunemise ja
reskemetallide mõjuga sellele

 

Marek Maasikmets
marek.maasikmets@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Veljo Kimmel, PhD; Erik Teinemaa, PhD

Teema: Hajussaasteallikate eriheitmete hindamine

 

Diana Pungar
diana.pungar@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Robert G.H. Bunce, PhD, Kalev Sepp, PhD

Teema: Keskkonnahäiringute mõju leviku piiril olevatele liikidele

 

Janar Raet
janar.raet@emu.ee

CV ETISes

Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Kalev Sepp, PhD

Teema: Maakasutusmuutuste mõju maastikuväärtustele

 

Pille Tomson
pille.tomson@emu.ee

CV ETiSes

Juhendaja: Robert G.H. Bunce, PhD

Teema: Ajalooline maakasutus pärandmaastike kujundajana.

 

Kaitstud doktoritööd:

Isabel Margarita Diaz Forero, PhD 2011
isadiazf@gmail.com

Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Marika Mänd, PhD

Influence of abiotic and biotic factors at patch and landscape scale on bumblebees (Bombus spp.) in semi-natural meadows  / Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs

 

Mario Luna Del Risco, PhD 2011
env.marioluna@gmail.com

Juhendajad: Kaja Orupõld, PhD; Marta Carballa Arcos, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD

Biochemical methane potential of Estonian substrates and evaluation of some inhibitors of anaerobic digestion / Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine.

 

Ave Liivamägi, PhD 2013
ave.liivamagi@emu.ee

Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD

Variation in the habitat requirements of pollinating insects in semi-natural meadows / Tolmeldajate elupaiganõudluste mitmekesisus poollooduslikes kooslustes


 

 

Juhendamised väljaspool osakonda:

Hillar Toomiste
hillar.toomiste@gmail.com
CV ETISes

EMÜ,  Metsandus- ja Maaehitusinstituut, Veemajanduse osakond

Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Mait Kriipsalu, PhD
Teema: Orgaanikarikastes jäätmetes sisalduvate taimetoitainete eraldamine ja kasutamine