Õppetöö

Keskkonnakaitse osakonna poolt loetavad õppeained:

 • PK.1138 Eesti biotoobid ja nende elustik
 • PK.0371 Hüdrokeemia
 • PK.0372 Karjääride rekultiveerimine ning tööstus- ja rikutud alade ennistamine
 • PK.1022 Keskkonnafüüsika I
 • PK.0382 Keskkonnafüüsika II
 • PK.0775 Keskkonnakorraldus
 • PK.0604 Keskkonnanormide rakendamise vahendid
 • PK.1019 Keskkonnapoliitika ja -korraldus
 • PK.1479 Keskkonnapoliitika ja -strateegia
 • PK.0938 Keskkonnaseire
 • PK.0255 Keskkonnatehnoloogiad I
 • PK.0749 Keskkonnatehnoloogiad II
 • PK.0376 Keskkonnaökoloogia
 • PK.0657 Keskkonnaökonoomika üldkursus
 • PK.0656 Linna- ja tööstusmaastike korralduse erialapraktika I
 • PK.0353 Linna- ja tööstusmaastike korralduse erialapraktika II
 • PK.0423 Linna- ja tööstusmaastike korralduse teadusseminar
 • PK.1481 Linnakliima
 • PK.1162 Maastikuehitus
 • PK.0689 Maastikuhoiu erialapraktika I
 • PK.0359 Maastikuhoiu erialapraktika II
 • PK.0679 Maastikuhoolduse ja -kaitse teadusseminar
 • PK.1024 Maateaduse alused
 • PK.0529 Maateaduse alused (kõ)
 • PK.1132 Saasteained keskkonnas ja ökotoksikoloogia
 • PK.0375 Säästlikud keskkonnatehnoloogiad I
 • PK.0351 Säästlikud keskkonnatehnoloogiad II
 • PK.0902 Transpordi planeerimine
 • PK.0942 Tööstusökoloogia alused
 • PK.1165 Ökoloogia
 • PK.0052 Ökoloogia ja keskkonnakaitse
 • PK.0229 Üldbioloogia