Bio- ja keskkonnakeemia laboris teostatavad mulla  ja komposti analüüsid:

- Hapnikutarbe kiiruse määramine bioloogilise aktiivsuse hindamiseks Oxitop mõõtesüsteemiga

- CO2 tekkimise analüüs bioloogilise aktiivsuse hindamiseks tiitrimeetriliselt

- Mulla mikroobikoosluse hüdrolüütilise aktiivsuse määramine

- Metallide analüüs AAS leek ja grafiitahju meetodil (Mn, Fe, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Cd)

- Elektrijuhtivuse ja pH määramine

<<< Tagasi labori lehele