Bio- ja keskkonnakeemia laboris teostatavad biogaasi tootmise substraatide analüüsid:

- Jäätmete ja rohtse biomaasi biometaani potentsiaali (BMP) määramine

- Kuivaine ja orgaanilise aine määramine  

- Orgaanilise ja anorgaanilise süsiniku määramine 

<<< Tagasi labori lehele