Bio- ja keskkonnakeemia laboris teostatavad anaeroobse kääritamisprotsessi efektiivsuse kontroll ja digestaadi analüüsid:

- VFA -lenduvate rasvhapete määramine gaaskromatograafiliselt  (acetic, propionic, iso-butyric, butyric, iso-valeric, valeric acid)

- VFA/ALK -lenduvate rasvhapete ja leelisuse määramine tiitrimisega

- Gaasi koostise analüüs (%; H2, O2, N2, CH4, CO2)

- Biometaani potentsiaali (BMP) määramine

- Kuivaine ja orgaanilise aine määramine

- pH määramine

<<< Tagasi labori lehele