Keskkonnakaitse osakond

Postiaadress
Keskkonnakaitse osakond
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 5, 51014  Tartu

Asukoht 
Metsamaja,
Kreutzwaldi 5
ruum 2C2

Juhataja prof. Valdo Kuusemets
E-post: valdo.kuusemets@emu.ee
Tel. (+372 ) 527 9117, fax: (+372) 731 3988

 

Keskkonnakaitse osakond kuulus koos Maastikuarhitektuuri osakonnaga ning  Maastikukorralduse ja loodushoiu osakonnaga Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituudi (EPMÜ KKI) koosseisu. Nende kolme osakonna õppe- ja teadustöö on tihedalt seotud ka praegu. EPMÜ KKI eelkäijaks võib pidada Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituuti.

Lühike kronoloogia:

  • 25. märts 1993 – Eesti Metsanduse ja Looduskaitse instituudi restruktureerimine, moodustati looduskaitse uurimiskeskus
  • 30. aprill 1996 – Eesti Metsanduse ja Looduskaitse instituut likvideeriti. Metsanduslik pool viidi üle EPMÜ koosseisu, looduskaitse poole baasil moodustati Lõuna-Eesti Keskkonnakaitse Instituut
  • 8. jaanuar 1998 – Moodustati EPMÜ KKI
  • 1. jaanuar 2005 – Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

 

Projektide infomaterjale: