COMCOT

Uuenduslik vahend kogukonnapõhise turismi konkurentsivõime tõstmiseks

 

          Partnerid  Pilootregioonid     Uudised  Projekti tulemused            

 


Uus lähenemine maaturismi arendamisele – milleks?

Maa kuulub nii Soomes kui Eestis paljudele erinevatele omanikele ning seega on kogukonna toetus oluline, kui eesmärgiks on reisimiseks sobivate atraktiivsete maastike ja keskkonna loomine. Tavaliselt keskenduvad turismiarendustegevused väga kitsalt turismisektorile ning on suunatud tootele ja ainult väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Maapiirkondades määrab väike- ja keskmise suurusega ettevõtete edukuse see, kas turismiarendus on sotsiaalselt omaksvõetud. Sihtkoha edukaks arendamiseks peab kaasama terve kogukonna ja saama inimeste toetuse. Kui otsused langetatakse kohapeal, siis tekib inimestel „meie oma“ tunne kergemini ja tegevuste jätkusuutlikkus on palju paremini tagatud.

Kogukonnapõhise turismi puhul on arendusprotsessi keskmes kohalikud inimesed. Samas nad sageli ei tea turistide vajadusi ega seda, mida uue turu külastajad ootavad kvaliteedi ja kujunduse mõttes. Seega oleks kohalikel oma toodete arendamisel kasulik saada abi, teadmisi ja kogemusi ka väljastpoolt.

COMCOT on kogukonnapõhise turismi jaoks!

Projekti COMCOT eesmärk on edendada kogukonnal põinevat jätkusuutlikku turismi ning arendada kohalike inimeste võimekust ja võrgustikke, et seeläbi tagada turismiarendustegevuste järkusuutlikkus. Teine eesmärk on luua uuenduslik arendusvahend turismiarendajatele, mis pakub objektiivset teavet turismipotentsiaali kohta viies pilootregioonis ja niiviisi toetab turismialaste otsuste tegemist.

Rohujuure tasand pilootregioonides – arendusvahend laiale kasutajaskonnale!

Projekti tegevused toimuvad kolmes valdkonnas:

  1. turismipotentsiaali igakülgne hindamine ja visualiseerimine väljavalitud pilootregioonides
  2. kohalike inimeste ja eestvedajate võimekuse suurendamine ja võrgustike arendamine
  3. laiemaks kasutamiseks mõeldud arendusvahendi loomine ja tulemuste levitamine

Projekti üldeesmärk on teha tööd olemasolevate kogukonnapõhise turismi arendusplaanidega, et välja selgitada, millised on kogukondade arengupüüdlused ja vajadused ning kasutada neid 3D maastikuteatri töövahendis. Igas pilootregioonis kaardistatakse kogukonnapõhise turismi arengupotsntsiaal, seda hinnatakse objektiivselt, tehakse arengukavad ja luuakse etapiviisiline plaan, mis aitab neil regioonidel oma eesmärke saavutada. Kogukonnad kaasatakse nii arendus- kui otsustusprotsessi. Kohalikud inimesed ütlevad lõpuks oma sõna, millist arengut ja kuidas nad näha tahavad.
Lisaks neile eesmärkidele pakub projekt kogukondadele tuge arendustegevuste teostamisel, need on uuringud, võimekuse suurendamine ja võrgustikutöö. Erinevad arengustsenaariumid saavad silmale nähtavaks, kui kasutame 3D modelleerimist, mis näitab arendustegevuste mõju maastikule. Projekti käigus jälgitakse väga hoolikalt pilootregioonides toimuvat ning parimad praktikad kogutakse kokku, et kasutada neid kui üht töövahendit edendamaks kogukonnapõhist turismi teistes paikades.