Aiakultuuride kasvatus- ning taimekaitsetehnoloogiate täiustamine toodangu kvaliteedi ja konkurentsivõime suurendamise eesmärgil

Projekti kestvus: 2010-2014                                                                 Projekti lõpparuanne 

Rahastaja: EV Põllumajandusministeerium

Projekti juht: Marge Starast, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainst., aianduse osak., dotsent, PhD. E-posti aadress: marge.starast@emu.ee

Osalevad asutused: Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut (Jõgeva Sordiaretuse Instituut)

Põhitäitjad:
Kadri Karp EMÜ, aianduse osak. Professor, Pm tead dr, maasikakatse
Marika Mänd EMÜ, taimekaitse osak. Professor, PhD, tolmeldajate kasutamine taimekaitses
Eve Veromann EMÜ, taimekaitse osak. Dotsent, PhD, seltsilis-taimede katse
Ingrid Bender Jõgeva SAI Osakonnajuhataja, MSc., porgandi, kaalika, tomati katsed
Kersti Kahu EMÜ, Polli Aiandusuuringute Keskus Teadur, MSc., musta sõstra ja õunapuu katsed
Priit Põldma EMÜ, aianduse osak. Lektor, MSc., köögiviljakatsed (porgand sibul, küüslauk)

Eesti Maaülikooli ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ühisprojekt hõlmab 12 erinevat katset köögi- ja puuvilja-, marjakultuuridega.

Köögiviljakultuuride katsete eesmärgid on välja selgitada:

 • leegitamise ja katteloori kasutamise mõju porgandi produktiivsusele ja kvaliteedile;
 • optimaalsed leegitamise ajad porgandi ja sibula kasvatamisel tagamaks efektiivse umbrohutõrje minimaalsete kuludega;
 • viljelusviiside (mahe ja tava) mõju kaalika saagi kvaliteedile;
 • orgaaniliste väetiste mõju tomati produktiivsusele ja kvaliteedile;
 • taimset ja loomset päritolu maheväetiste mõju köögiviljade produktiivsusele, kvaliteedile ja säilivusele;
 • suvi- ja taliküüslaugu sortide saagikus ja kvaliteet Eesti klimaatilistes tingimustes;
 • Eesti tingimustesse sobivaimad seltsilis-taimed valgele peakapsale, et suurendada parasitoidide mõju biokontrolli agentidena.

Puuvilja- ja marjakultuuride katsete eesmärgid:

 • selgitada välja spetsiaalse leegitajaga lehtede põletamise mõju aedmaasika istandikus haiguste ja kahjurite levikule, taimede elujõule, talvekindlusele ning multšide ja põletamise mõju mullaviljakuse säilimisele.
 • välja töötada entomovektor-tehnoloogia hahkhallituse tõrjeks aedmaasika tootmisel;
 • selgitada sobivaimad õunapuude pookekombinatsioonid (alus + sort) mahetootmiseks;
 • selgitada multšide ja genotüübi mõju musta sõstra produktiivsusele ja saagi kvaliteedile maheviljeluse tingimustes, masinkoristuse rakendamisel;
 • selgitada välja erinevate maheviljelusse lubatud väetiste mõju poolkõrge mustika produktiivsusele ja viljade kvaliteedile.

Biofungitsiidi Prestop Mix ning meemesilase kuientomovektori efektiivsus maasika hahkhallitusetõrjesProjekti lõpparuanne  (.pdf fail)

 

23. Taimekaitsepäeva raames (21. okt.2014.) tutvustati kokkuvõtvalt projekti tulemusi: 

2013. katseaasta tulemused

2012. katseaasta tulemused

2011. katseaasta tulemused

2010. katseaasta tulemused