Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnaistituudi õppekavad, kuhu on võimalik sellel aastal õppima asuda:

 

Bakalaureuseõppe õppekavad: 
(päevaõpe)
Magistriõppe õppekavad 
(päevaõpe):
Magistriõppe õppekavad
(sessioonõpe):
• Aiandus • Keskkonnakorraldus ja -poliitika • Aiandus
• Kalandus ja vesiviljelus • Maastikuarhitektuur (eestikeelne) • Kalandus ja rakendusökoloogia
• Keskkonnakaitse • Maastikuarhitektuur (inglisekeelne) • Keskkonnakorraldus ja -poliitika
• Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus • Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine • Loodusturism
• Loodusturism     
• Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine    
• Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia     


Eesti Maaülikooli ametlik sisseastumisinfo: http://www.emu.ee/sisseastujale/
• Bakalaureuseõpe   • Magistriõpe    • Sessioonõpe   • Doktoriõpe