Lõputöö ja eksami teemad

 

Info 2018. aastal bakalaureuseastme lõpetajatele

 

Bakalaureuse lõputööde teemad Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialale: Bakalaureusetööde teemad

Bakalaureusetöö teemade valimise tähtaeg on 29. aprill, 2020.

Enne teema valimist on üliõpilane kohustatud ühendust võtma teda huvitava teema juhendajaga ja saama juhendajapoolse nõusoleku. Lõputööga lõpetamise korral eraldi avaldust õppekorraldusspetsialistile esitama ei pea. Piisab, kui üliõpilase nimi on tabelis kirjas  ning juhendaja nõusolek olemas.

 Avaldus eksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) esitatakse õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

 

 

Info 2020. aastal magistriastme lõpetajatele

 

Magistritööde teemad 2018. aastal magistrantuuri astunutele

Enne teema valimist on kohustuslik ühendust võtta teema juhendajaga. Teemade valimise tähtaeg on 3. aprill 2020.

 

Lõpueksami teemad põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialale.

Bakalaureusetööga lõpetamise vorm  

Lõpueksamiga lõpetamise vorm  

Magistritööga lõpetamise vorm