2017

Magister
Maastikuarhitektuuri õppekava, kood 439 (eestikeelne)

 1. Janika Hendrikson; Maastiku ja visuaalse mõju hindamine Eesti tee-ehituse praktikas; Juhendaja: Simon Bell
 2. Laura Kadaja; Eesti maastikuvormide funktsionaalsus kaasaegse maastikudisaini seisukohast; Juhendaja: Friedrich Kuhlmann
 3. Teele Laur; Innustusliidrid ja paiga loome jätkusuutlkud praktikad: juhtumiuuring Obinitsa külas; Juhendajad: Mart Külvik, Johanna Tamar Storie
 4.  Merlin Nerep; Piirkondliku uhkuse kuvamine ja turismiatraktsiooni võimalikkus kolme Eesti tuulepargi näitel: endises Nõukogude Liidu, kaevandusjärgses ja endises põllumajandusmaastiku tuulepargis ; Juhendaja: Friedrich Kuhlmann
 5. Voldemar Pungar; Tartu avalike parkide kasutus talvisel perioodil kolme pargiala näitel; Juhendaja: Simon Bell
 6. Erki Rudi; Säästlike sademevee-süsteemide rakendamist mõjutavad aspektid Eestis; Juhendaja: Jekaterina Balicka
 7. Timo Saabas; Muhu ratta – ja matkarajad, loode-Muhu pilootala näitel; Juhendajad: Simon Bell, Edgar Kaare
 8. Kristjan Talistu;  Haigla keskkonda loodavate tervendavate ja taastavate maastike kasutajate ruumilised vajadused TÜ kliinikumi näitel; Juhendaja: Peeter Vassiljev

Maastikuarhitektuuri õppekava, kood 119359 (inglisekeelne)

 1. Cagin Alp; Väljavaateid ökoküla kujundus-põhimõtete kasutamiseks Tartus aastaks 2030; juhendaja: Friedrich Kuhlmann
 2. Mariya Benovska; Valglinnastumise toime võrdlus postsovietislikel aladel Lviv (Ukraina) ja Riia (Läti) näitel; juhendaja: Simon Bell
 3. Zarina Hasanzade; Azerbaidzani üldkasutatavate parkide kvaliteedi ja funktsionaalsuse hinnang; juhendaja: Simon Bell 
 4. Atefeh Farshadi; Koha vaimu kasutamise potentsiaalist maastikuarhitektuuris; juhendaja: Simon Bell
 5. Bahvna Mishra; Lasteaia mängumaastiku mõju laste mängukäitumisele ja arengule – Tartu juhtumiuuring; juhendaja: Simon Bell
 6. Simo Suomalainen; Linnavalgustus ja pimeda aja maastik kui teenus; juhendaja: Friedrich Kuhlmann


Bakalaureus
Õppekava: Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (kood 119358)

 1. Kristel Altsaar; Samm sammult; Juhendaja: Friedrich Kuhlamann
 2. Mari–Liis Hindre; Linnaraba; Juhendaja: Peeter Vassiljev
 3. Johanna Kipp; Ärkamine; Juhendaja: Gloria Niin
 4. Kätliin Kreegimäe; Läbimurre; Juhendaja: Gloria Niin
 5. Kadi Laks; Puhkus Hiinalinnas; Juhendaja: Gloria Niin
 6. Elina Lobunkova; Roheline tasakaal; Juhendaja: Jekaterina Balicka
 7. Eelar Metsaru; Poollooduslikud kavandid; Juhendaja: Jekaterina Balicka
 8. Paula Johanna Pihelagas; Uuendus 1.0; Juhendaja: Gloria Niin
 9. Janne Schasmin; Sünkroniseeritud Shangai; Juhendaja: Jekaterina Balicka
 10. Kadi Triljärv; Tee ajalukku; Juhendaja: Peeter Vassiljev
 11. Silvia Türkson; Maal on linn; Juhendaja: Peeter Vassiljev

Õppekava: Keskkonnakaitse spetsialiseerumisega maastikuarhitektuuri erialale (kood 406)

 1. Helen Asur; Jõel; Juhendaja: Friedrich Kuhlmann