2005. aastal kaitstud lõputööd

     

      Bakalaureus  4+2

 1. Amor, Kristina; Paldiski linna teemapark - uurimus ja ideeprojekt; juhendajad Ülle Gri¹akov; Sulev Nurme, MSc
 2. Barnabas, Eve; Maastikukunst, selle olemus ja osa maastikuarhitektuuris; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 3. Becker, Pille; Uus Ihaste mängu- ja spordiplatsi rajamine; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 4. Beloglazova, Olga; Linna rohestruktuuri olemus ja kultuurväärtuste seotus rohestruktuuriga Räpina linna näitel; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 5. Karro-Kalberg, Merle; Kaasaegse maastikuarhitektuuri kujunemine ja seosed 20.sajandi kujutava kunsti ja arhitektuuriga; juhendaja Mart Siilivask
 6. Keir, Ketlin; Mõdriku mõisapargi rekonstrueerimise võimalused; juhendaja Juhan Maiste, PhD
 7. Kivimaa, Kristi; Põllumajandusmaade metsastamise visuaalsed aspektid ja võimalused rohevõrgustiku struktuuri parendamiseks valla tasandil; juhendajad Toomas Muru, 5-aastane diplom; Kalev Sepp, PhD
 8. Lehtla, Reet; Eesti XX sajandi taimekasutuse muutumine avalikel haljasaladel Pärnu linna näitel; juhendajad Sulev Nurme, MSc; Kadi Vatsar
 9. Lind, Marek; Miljöö versus visuaalne nähtus; juhendaja Argo Moor, PhD
 10. Lõo, Eve; Varnja aleviku pärandmaastiku analüüs; juhendaja Virve Tuubel
 11. Maran, Mare; Kaevandusala rekultiveerimise analüüs Rieulay (Põhja-Prantsusmaa) näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 12. Muuga, Egni; Tallinna linnavärav; juhendajad Mari Nõmmela, PhD; Urmas Muru; Peeter Pere
 13. Roostoja, Liina; Avaliku linnaruumi keskme dünaamika 20. sajandil Tartu linna näitel; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 14. Sibul, Jekaterina; Lasnamäe ruumilise planeerimise analüüs; juhendajad Tõnu Laigu; Toomas Muru, 5-aastane diplom
 15. Siemann, Signe; Laste mängualad Türi linnas - analüüs ja perspektiivsuunad; juhendaja Kristiina Hellström, PhD
 16. Sipelgas, Kreeta; Polli mõisapark võrdluses Olustvere, Õisu, Kehtna, Lohu, Toila-Oru parkidega 19/20 sajandi stiiliruumis; juhendaja Juhan Maiste, PhD
 17. Sule, Sirle; Rapla linna rohealade võrgustiku kavandamine; juhendaja Tiina Tallinn
 18. Unt, Anna-Liisa; Mälestusmälestised ja nende leidmine Tartu südalinna näitel
 19. Vaab, Triinu; Riigimetsa majandamise keskuse puhkealade kasutuskorralduse planeerimine; juhendaja Koit Alekand, PhD
 20. Viitkar, Anres; Mõisamaastik kui suhtluskeskkond; juhendaja Juhan Maiste, PhD

 

Bakalaureus  3+2

 1. Allik, Martin; Porvoo jõeäärne park; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 2. Gaidukova, Olesja; Polüfunktsionaalse haljasala kujundusprojekt Raadi Mõisavärava põld, Tartu; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 3. Heringas, Dagmar; Raadi pargi kujunduse põhiprojekt; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 4. Hru¹t¹jova, Anastassia; Tartu Raadi elurajooni Raadi Pargi projekt; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 5. Klettenberg, Tuuli; Raadi pargi kujunduse põhiprojekt; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 6. Kresling, Toomas; Raadi pargi kujunduse põhiprojekt; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 7. Lavrik, Jekaterina; Tartu Raadi elurajooni puhkepargi kujundusprojekt; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 8. Lebedeva, Regiina; Raadi pargi kujunduse põhiprojekt; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 9. Lesta, Merit; Raadi pargi kujunduse põhiprojekt; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 10. Metsaots, Kaie; Raadimõisa elupiirkonna park. Projektlahendus; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 11. Pääsukene, Antti; Raadi pargi kujunduse põhiprojekt; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 12. Rimm, Diana; Tartu Raadielurajooni park; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 13. Rosenberg, Merilin; Raadi pargi kujunduse põhiprojekt; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 14. Sapo¾nikova, Anastassia; Pargi projekt “Mägede orus”; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc; Sulev Nurme, MSc
 15. Soonberg, Katri; Raadi pargi kujunduse põhiprojekt; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 16. Soonvald, Kati; Raadi elamurajooni park; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 17. Sööt, Rutt; Rahvusvahelise kunsti- ja kultuurikeskuse kujundusprojekt Lilla; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 18. Traks, Mirko; Raadi pargi kujunduse põhiprojekt; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 19. Veensalu, Terko; Raadi pargi kujunduse põhiprojekt; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 20. Villemson, Liisa; Rahvusvahelise Kunsti- ja Kultuurikeskuse ümbruse kujundusprojekt Lilla; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 21. Vister, Moonika; Raadi elamurajooni park; juhendaja Sulev Nurme, MSc