2004. aastal kaitstud lõputööd

Magister  4+2

Nutt, Nele; Mõisaansamblite inventeerimismetoodika Tartumaa näitel; juhendaja Juhan Maiste, PhD

 

      Bakalaureus  4+2

 1. Aleksandro­vaite, Laima; Tartu elanike juurdepääs avalikele haljasaladele ning avalike  haljasalade kvaliteedi analüüs; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 2. Hansson, Karl; Linnaparkide visuaalse esteetilisuse ja looduslikkuse analüüs Tartu Keskpargi ja Ülejõe pargi näitel; juhendajad Mart Külvik, PhD; Kadri Jürimäe
 3. Kaljuvee, Diana-Helena; Porkuni keskuse kujunemine ja ruumilise arengu ettepanekud; juhendajad Juhan Maiste, PhD; Kadri Jürimäe
 4. Kivi, Anu; Rakvere linna jalgrattateed; juhendaja Peeter Vassiljev; MSc
 5. Klesment, Raimo; Saare maakonna rannaala tsoneering. Metoodika ja selle rakendamine Kaarma, Leisi, Pöide ja Torgu valdade näitel; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Valdeko Palginõmm, MSc
 6. Leiger, Helen; Maardu mõisapargi rekonstrueerimise võimalused; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 7. Lember, Mihkel; Barokkpark Eestis-stiil ja karakter.Taastamisvõimalusi Suure-Lähtru pargi eeskujul; juhendaja Juhan Maiste, PhD
 8. Luik, Liina; Puurmani mõisapargi rekonstrueerimise võimalused; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 9. Nõlvak, Anett; Kohila alevi miljööväärtuslikud piirkonnad; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 10. Ots, Kerttu; Laiuse voore kujunduse ideekavand polüfunktsionaalseks rekreatsioonialaks; juhendaja Koit Alekand, PhD
 11. Ratassepp, Kristel; Teemaastiku hindamine ja kujundamine; juhendaja Koit Alekand, PhD
 12. Räbin, Lauri; Kavandatava Kauksi puhkeküla detailplaneeringu ideekavand Eestis olemasolevate puhkekülade analüüsi näitel; juhendaja Heiki Kalberg
 13. Saaroja, Ingrid; Kiiu mõisapargi rekonstrueerimisprojekt; juhendaja Nele Nutt, BSc
 14. Sannikova, Viktorija; Õuealade planeerimise ja kujundamise põhimõtted; võimalused ja probleemid Narva linna näitel; juhendaja Mari Nõmmela, PhD
 15. Ström, Anni; Tahkuna poolsaare rannik puhkealana: hindamine ja kavandamine; juhendaja Kristiina Hellström, PhD
 16. Zimmer, Pille; Viljandi linna jalgrattateede võrgustiku planeerimine; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 17. Tšumakova, Aljona; Avaliku linnaruumi elavdamise põhimõtete  rakendamine Viljandi Lossi tänava näitel; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 18. Vahtla, Anne; Loomaaia välisruumi kujundamine; juhendaja Kadi Vatsar
 19. Viljamaa, Evelin; Suurpea ja Pärispea külade väärtuslike maastike hoolduskava; juhendaja Nele Nutt; BSc