2017

2017. aastal kaitstud tööd

Magister

  1. Maria Tsyrulnikova; Ehitustegevuse surve väärtuslikele maastikle Otepää looduspargi ja Otepää valla näitel; juhendajad: Lea Sudakova; Tarmo Evestus 
  2. Kaisa Linno; Kohaliku kogukonna kaasatus Lahemaa rahvuspargi turismikorraldusse; juhendaja: Tarmo Pilving

  3. Liis Matsalu; IKT kasutamise norm reiskoormuse vähendamiseks psühholoogiliste tegurite põhjal; juhendajad: Tiiu Kull ja Kati Orru

  4. Sigmar Naudi; Pestitsiidide tebukonasooli ja tau-fluavalinaadi mõju mesilasemade arengule; juhendajad: Risto Raimets, Reet Karise ja Marika Mänd

  5. Krista Põllula; Õppijate rahulolu loodusturismi eriala õppega Eesti kõrg – ja kutsekoolides; juhendaja: Lea Sudakova

  6. Kristiina Roosild; Eesti loodusturismi ettevõtete valmisolek pakkuda oma teenuseid väliskülastajatele; juhendajad: Roger Evans ja Kaili Kattai